Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Från ett klassrum i Trelleborg till en global rörelse: I år delar MTM ut Läsguldet till projektet Sustainable Poetry i Trelleborg.

”Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.”

-Vi jobbar i Agenda 2030:s anda: Leave no one behind. Sustainable Poetry är för alla oavsett förutsättningar, säger Maria Glawe som är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, tillika projektledare och initiativtagare till Sustainable Poetry.

Med poesin får eleverna en röst i samhällsdebatten. Den språkliga mångfalden bland eleverna lyfts fram som en resurs i undervisningen. Projektet har under några år växt och är nu globalt. Med ett vidgat perspektiv och medskapande stärks känslan av gemensamt ansvar för att nå de globala målen.

Prisutdelning av Läsguldet sker på Malmö Börshus den 7 november ca klockan 13.00 på konferensen Språk och rum - att skapa möten för tillgänglig läsning

Hjärtligt välkomna att delta!

Läsguldet är MTM:s pris för tillgänglig läsning. Det uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor.

I år består juryn för Läsguldet av representanter från MTM. Liksom förra året leds arbetet av Anne Stigell, senior rådgivare på MTM.

Vill du veta mer om Sustainable Poetry, kontakta Maria Glawe,
Mail: maria.glawe@trelleborg.se
Telefon: 0734 422 834

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet.

MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. 

Kontakter

Pressavdelningen

Pressavdelningen

Presskontakt
Björn Gadd

Björn Gadd

Presskontakt Pressansvarig 0737-654830

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.