Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu har Riksdagen beslutat i lättlästfrågan

Från den 1 januari 2015 blir verksamheten vid Centrum för lättläst en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Det står klart när Riksdagen nu tagit ställning till regeringens proposition om framtiden för lättläst.

Utifrån den utredning som gick ut på remiss hösten 2013 har Regeringen lagt propositionen Lättläst (SOU 2013:58). Den föreslår att statens stöd till stiftelsen Centrum för lättläst ska avvecklas och att MTM ska ansvara för statens insatser för lättläst och även bli ett nationellt kunskapscentrum.

Riksdagens beslut innebär:

  • Statens stöd till stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas från 1 januari 2015.

  • Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska bli ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att sammanställa och sprida relevant forskning om tillgängliga medier, inklusive lättläst. Utgångspunkten och målsättningen ska vara att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga.

  • Verksamheten på MTM ska ske utifrån de behov och i de format som målgrupperna behöver, såväl tryckt som digitalt.

  • Huvudmannaskapet för nyhetstidningen 8 Sidor ska utredas vidare inom ramen för ett public service-uppdrag.

Beslutet kan läsas på Riksdagens webbplats

För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Ann Katrin Agebäck, direktör, Centrum för lättläst
Telefon: 070-65 71 298, e-post: ak.ageback@lattlast.se

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vission är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.


Kategorier

Kontakter

Pressavdelningen

Pressavdelningen

Presskontakt
Björn Gadd

Björn Gadd

Presskontakt Pressansvarig 0737-654830

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.