Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu övertar MTM ansvaret för lättläst

Den 1 januari 2015 övertar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ansvaret för statens insatser för lättläst när stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas. Verksamheten fortsätter på MTM.

– Jag ser fram emot ett nytt MTM som samlar kompetensen och tar ett helhetsgrepp om tillgängliga medier där lättläst ingår. Våra möjligheter ökar att ge våra målgrupper tillgång till allt de vill läsa i de format som passar dem, säger Roland Esaiasson, generaldirektör vid MTM.

Regeringen har också gett MTM i uppgift att bli ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier med syfte att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Tillsammans med det läsfrämjande uppdrag som MTM har i samverkan med bland annat Statens kulturråd ger det stora möjligheter att sprida kunskap och öka användningen av tillgängliga medier.


LL-förlaget finns kvar som varumärke och fortsätter ge ut böcker. På sikt kan inriktningen på utgivningen ändras.
Tidningen 8 Sidor och webbtidningen 8sidor.se och allavaljare.se fortsätter och finns tills vidare på MTM. Regeringen avser att utreda tidningens framtida hemvist.
Läsombudsverksamheten kommer att utvecklas och förstärkas och samarbetet med bland annat bibliotek och omsorg runt om i landet fortsätta.
Uppdragsverksamheten Lättläst-tjänsten upphör i samband med övergången. MTM kommer att se över hur myndigheten i fortsättningen ska arbeta med lättläst samhällsinformation.

För ytterligare information, kontakta:
Roland Esaiasson, generaldirektör, MTM
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Anne Stigell, kommunikationschef, MTM
Telefon: 08-580 02 777, e-post: anne.stigell@mtm.se

Ann Katrin Agebäck, direktör, Centrum för lättläst
Telefon: 070-65 71 298, e-post: ak.ageback@lattlast.se

Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation, Centrum för lättläst
Telefon: 073-384 92 88, camilla.batal@lattlast.se

Kategorier

Kontakter

Pressavdelningen

Pressavdelningen

Presskontakt
Björn Gadd

Björn Gadd

Presskontakt Pressansvarig 0737-654830

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.