Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samordning av kompetensen kring tillgänglig litteratur, information och nyheter

Stiftelsen Centrum för lättläst upphör vid årsskiftet som organisation men lättläst fortsätter att vara en viktig del av Myndigheten för tillgängliga mediers arbete.
I och med Riksdagens beslut i förra veckan startar arbetet med att se över verksamheterna för att få till stånd en organisation som möter målgruppernas behov av tillgängliga medier.
– Vi samlar kompetensen, säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM. Det innebär en tydlig och positiv utveckling för den lättlästa verksamheten, där materialet blir friare och mer tillgängligt.
– Till hösten väntar ett arbete med att få ihop båda verksamheterna, säger Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst. Nu ska vi tillsammans arbeta med målgruppernas bästa för ögonen.

Beslutet innebär att:
• De målgrupper som behöver lättläst material ska även i framtiden omfattas inom MTM
• Läsombuden kommer längre fram att få ett vidgat uppdrag att informera om tillgängliga medier
• LL-förlaget som varumärke finns kvar. Verksamheten ska fokusera på utgivning som inte prioriteras av marknaden
• Lättläst-tjänsten kommer att vara en del av ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier
• 8 sidor kommer att utredas vidare
Beslutet kan läsas på Riksdagens webbplats

För ytterligare information, kontakta:
Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se
Ann Katrin Agebäck, direktör, Centrum för lättläst
Telefon: 070-65 71 298, e-post: ak.ageback@lattlast.se

MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.


Kategorier

Kontakter

Pressavdelningen

Pressavdelningen

Presskontakt
Björn Gadd

Björn Gadd

Presskontakt Pressansvarig 0737-654830

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på det sätt som passar dem, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är en statlig myndighet under kulturdepartementet. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.