Gå direkt till innehåll
Foto: Marlene Linder
Foto: Marlene Linder

Nyhet -

Rekordmånga ansökningar om att bedriva YH-utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De 1482 ansökningarna innebär en 35 procentig ökning jämfört med i fjol.

Årets ansökningsomgång om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning stängde 14 september. Nu har MYH sammanställt de inkomna ansökningarna och påbörjat handläggningen. Här ger Jenny Twana, chef för enheten för analys och ansökan på MYH, sin bild av ansökningsomgången så här långt.

Varför ökar antalet ansökningar?

- Vi är nöjda med att det finns ett stort intresse att bedriva YH-utbildningar. Det visar att det finns engagerade utbildningsanordnare och ett intresserat arbetsliv. Samtidigt har det varit en annorlunda ansökningsomgång för både oss och utbildningsanordnarna. De extraordinära omständigheterna under våren gjorde att vi haft en förenklad ansökan som dessutom varit öppen extra länge. Det är nog också en del av förklaringen till att vi fått in så många ansökningar, säger Jenny Twana.

Inom vilka områden har ni fått in flest ansökningar?

- Antalet ansökningar ökar kraftigt inom de utbildningsområden som redan är stora inom yrkeshögskolan, det vill säga bygg, teknik och data/it. Allra flest ansökningar har vi fått in inom Ekonomi, administration och försäljning, men det är inom utbildningsområdet Säkerhetstjänster som den största procentuella ökningen sker.

Minskar antalet ansökningar inom något område?

- Ja, det gör det. Inom Hotell, restaurang och turism, Lantbruk, djurvård, trädgård, skog, fiske och Journalistik och information har vi fått in färre ansökningar än förra året.

Vad händer nu?

- Vi har samlat och förstärkt våra resurser för att klara av att på kortare tid än vanligt handlägga fler ansökningar än någonsin tidigare. Arbetet är redan i full gång och vi kommer att meddela besluten 19 januari nästa år.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Johan Lindahl

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterade nyheter