Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan prioriterar digitaliseringen - nu blir data/IT största utbildningsområdet

Antalet utbildningsplatser inom data/IT har aldrig varit större. Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) beslut innebär att utbildningsområdet ökar med 18 procent. ”Den digitala omställningen i samhället har skapat en kompetensbrist inom data/IT och yrkeshögskolan är en viktig pusselbit för att lösa detta”, säger Jenny Twana chef på enheten för Ansökan och analys vid MYH.

Sedan 2014 har antalet platser på yrkeshögskolan dubblerats. Den kraftiga ökningen innebär att yrkeshögskolan nu utgör en tredjedel av det totala antalet studerande som påbörjade en utbildning på eftergymnasial nivå förra året.

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar om att få bedriva YH-utbildning som beviljats. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser på 426 utbildningar inom 14 utbildningsområden.

- Data/IT är det område vi prioriterat mest i år. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på arbetsmarknaden och vi beviljar därför fler utbildningar inom inriktningar som t.ex. programmerare och systemutvecklare, säger Jenny Twana.

Ökat behov av digital kompetens

Myndigheten beviljar 83 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inom data/IT. Det motsvarar 7 447 utbildningsplatser och ett nytt totalt utbud på närmare 23 000 platser. Dagens beslut innebär att data/IT nu är det största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan med 17 procent av det totala utbudet av platser.

- Yrkeshögskolans flexibla upplägg där arbetslivet är med och utformar utbildningarna gör att den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden också tar plats på utbildningarna. Det syns inte minst på hur digital kompetens i hög grad återfinns även inom andra utbildningsområden som exempelvis hälso- och sjukvård, samhällsbyggnad och transport, säger Jenny Twana.

Andra områden och nya yrkesroller

Utöver satsningen på data/IT ökar även antalet utbildningsplatser inom utbildningsområdena Säkerhetstjänster, Kultur, media och design, Pedagogik och undervisning, Friskvård och kroppsvård, Hotell, restaurang och turism, samt Hälso- och sjukvård. Inom övriga områden har myndigheten försökt ligga kvar på samma nivå som föregående år.

Samtidigt väljer myndigheten att bevilja följande nya utbildningsinriktningar; Projektledare relining, Equiterapeut, VA-läcksökare, Förändringsledare inom välfärden och Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin.

En tredjedel på distans

Samtliga län beviljas YH-utbildning och fördelningen mellan storstadslänen och övriga landet ligger kvar på samma nivå som tidigare, men enligt Jenny Twana har utbildningens geografiska läge fått en mindre betydelse de senaste åren.

- Idag bedrivs en tredjedel av YH-utbildningarna på distans och under pandemin har dessutom en stor del av de platsbundna utbildningarna tillfälligt bedrivits digitalt. Det fungerar så klart bättre inom vissa områden och sämre inom andra, men den flexibilitet som distansutbildningarna erbjuder är viktig för både studerande och arbetsliv. Inom hälso- och sjukvård bedrivs två tredjedelar av utbildningarna på distans. Det innebär ökade möjligheter att kombinera studier med arbete, säger Jenny Twana.

Kontakt: Johan Lindahl, pressansvarig, 070-9533373

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • yrkeshögskolan
  • ansökningsomgång

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll