Skip to main content

Frukostseminarium om kvalitet i färdtjänsten

Evenemang

18
DEC
Clarion Hotel Sign, Stockholm
  -

För många är möjligheten att använda färdtjänst en förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra. Myndigheten för delaktighet, MFD, har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten. MFD bjuder nu in till ett frukostseminarium om rapporten.