Gå direkt till innehåll

Kategorier: yrkeshögskola

NATO ställer högre krav på Sveriges infrastruktur, här fyller YH-programmet Underhållsingenjör infrastruktur ett stort behov.

Fokus på säkerhet, AI och kritisk infrastruktur för Nackademins nya yrkeshögskoleprogram

Nackademin ansöker till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta 21 yrkeshögskoleprogram som svar på de växande kraven och behov inom områden som säkerhet, AI och kritisk infrastruktur. YH-programmen Underhållsingenjör infrastruktur, OT-säkerhetsingenjör och MLOps Engineer är utformade för att möta den växande efterfrågan på specialiserade kompetenser i en alltmer säkerhetsmedveten omvärld.

Nackademin kommer att starta totalt 18 YH-kurser i höst

OT-säkerhet och hållbarhet i fokus: Nackademin lanserar 18 nya YH-kurser

Nackademin har återigen fått ett utökat förtroende i årets tilldelning från Myndigheten för Yrkeshögskolan, och kommer att starta totalt 18 YH-kurser i höst. Bland dessa debuterar 5 helt nya inom bland annat OT-säkerhet, blå-grön infrastruktur och inkluderande design. En av de mest framträdande är kursen inom OT-säkerhet, som fyller ett helt nytt behov och är högst relevant för industrin.

ansökningarna till utbildningen till IT-säkerhetstekniker ökat med 22 procent

Lågkonjunktur till trots: Högt ansökningstryck på YH-utbildningar inom samhällsbyggnad och IT-säkerhet

En orolig omvärld och ekonomiska utmaningar har inte hindrat svenskarnas kunskapstörst. Det visar Nackademins ansökningsstatistik 2024.Bland annat har ansökningarna till utbildningen till IT-säkerhetstekniker ökat med 22 procent. Ansökningarna till linjen som byggnadsingenjör inom infrastruktur har mer än fördubblats. Förklaringen kan ligga i hur Sveriges omvärldsutmaningar på kort tid kraftigt fö

Fler kvinnor söker distansprogram - Byggnadsingenjör digitalt byggande har över 50% kvinnliga sökanden

Nackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad

I linje med Regeringens mål att minst 25% av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030 har Nackademin tagit fram nya åtgärder för en mer jämställd byggbransch.Genom att ta bort förkunskapskrav som diskriminerar det underrepresenterade könet i branschen samt att öka antalet distansutbildningar hoppas Nackademin nå fler kvinnliga sökanden till samhällsbyggnad

Visa mer

Nackademin - gör dig redo för jobb

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 35 YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, vård & hälsa, bygg, IT, pedagogik, energi och elteknik i nära samarbete med företag från branschen. Totalt har Nackademin ca 2200 studenter och ca 40 anställda fördelade på verksamhetsområdena. Läs mer på www.nackademin.se.

Nackademin

Tomtebodavägen 3A
17165 Solna
Sweden