Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan till Solskola med Nätverket mot cancer – Testa huden med UV-scanning i specialkamera på Stortorget i Helsingborg

Pressmeddelande -

Pressinbjudan till Solskola med Nätverket mot cancer – Testa huden med UV-scanning i specialkamera på Stortorget i Helsingborg

Svenskar solar mest av alla européer och så många som upp till 100 000 svenskar får varje år aktiniska keratoser, hudförändringar orsakade av solexponering och som innebär cellförändringar i hudens yttersta lager. 

– Detta är förstadier till hudcancer och det uppskattas att drygt 10 procent får cancer i huden. Men eftersom man inte vet vilka som utvecklar cancersjukdom, är det viktigt att få aktiniska keratoser undersökta och behandlade, säger Katarina Johansson, samordnare för Nätverket mot cancer. 

Hudcancer är numera den cancerformen som ökar allra mest i Sverige. 

Media och allmänhet hälsas välkomna till Solskolan och UV-scanning 6 maj kl. 10.00 – 16.00. Plats: Stortorget.                            

UV-kameran scannar av ansiktet och på ett fotografi visas vilka delar som har varit extra utsatta för solexponering och som behöver skyddas mot solen. Fotografierna analyseras och kommenteras av doktor Kari Nielsen, Helsingborgs Lasarett.                                                                             

Frågor eller önskemål om bokning av intervju, scanning i UV-kameran etc:
Pressansvariga Annika Eliasson, 0702-35 43 35/Lena Bergling, 0702–34 51 58, E-post: info@rmpmedia.se 

Mer information: www.natverketmotcancer.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är: Blodcancerförbundet, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund CTRF, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige