Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till Nätverket mot cancer och Anhörigfonden på Riksstämman

Välkomna att diskutera cancerfrågor med Nätverket mot cancer och Anhörigfonden på Medicinska Riksstämman, Älvsjö.  Vi finns i monter A01:32, onsdagen 28 november – fredagen 30 november 2012

För mer information se: http://www.sls.se/Riksstamman/For-besokaren/

Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.
http://www.natverketmotcancer.se/

• Vi vill att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder
• Vi vill få bort orättvisorna inom cancervården
• Vi vill stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag

Anhörigfonden
När någon blir allvarligt sjuk så blir någon också ”anhörig”.  Vi vet att ca 50 000 personer får ett cancerbesked om året. Det innebär att varje dag får närmare 200 personer i Sverige veta att de har cancer.
http://www.anhorigfonden.se/  

Anhörigfondens syfte är att samla in pengar till stöd för anhöriga. Det stödet kan se ut på olika sätt tex att stödja forskning kring   anhöriga till cancerpatienter och efterlevande, att stödja anhöriggrupper på cancerkliniker som ej har egna medel att avsätta, och att via media initiera debatt kring hörigas problematik och behov. Anhörigfonden startades 2009 och administreras av Anhörigfondens styrelse tillsammans med Nätverket mot cancer.

Tillsammans mot cancer!

Frågor och kontakt:
Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer, 0705-72 60 80,  katarina.johansson@natverketmotcancer.se

Arja Leppänen, Nätverket mot cancer och ordförande Anhörigfonden, 070-227 05 14, arja.leppanen@anhorigfonden.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • riksstämman
  • anhörigfonden
  • nätverket mot cancer

De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska Hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll