Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Ett omfattande forskningsprojekt kring italienska arkitekturritningar i Nationalmuseums samlingar har nyligen avslutats. Samlingen ägdes en gång i tiden av arkitekten Carl Johan Cronstedt och har undersökts av Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Genom att studera ritningarna som materiella objekt med information utöver det visuella har hon förutom ett antal nya attributioner även kommit fram till att samlingen ägts av den tidiga barockens viktigaste romerska arkitekt, Carlo Maderno.

Totalt handlar det om 181 teckningar från omkring 1570 till cirka 1620 av bland andra Francesco da Volterra, Carlo Maderno och andra romerska arkitekter. Motiven är kyrkor, kapell, palats, trädgårdar och fontäner. Men i samlingen finns också avtecknade fragment från antika och renässansbyggnader i Rom gjorda av franska arkitekter på studieresa. Tesen är att Maderno i samband med att han övertog projekt från sina läromästare, däribland Domenico Fontana och Francesco da Volterra, också övertog det arbetsmaterial som fanns i respektive verkstad. Möjligen har Maderno tillfogat samlingen av avtecknade arkitekturdetaljer som ett arbetsmaterial han själv använde. Likaså har samlingen med romersk arkitektur fortsatt växa med enstaka ritningar tillfogade av senare ägare, tills den på 1700-talet hamnade i Sverige.

Bortolozzis tes bekräftas av att samma typ av papper som Madernos projektritningar är tecknade på har använts för att montera studierna av antika och renässansbyggnader. Det är inte en montering gjord för en samlare, utan ritningarna har monterats med ett ytterligare papper som stöd för att kunna hanteras stabilare. Det indikerar att de använts som en del i arkitektens arbetsprocess.

Forskningsprojektet presenteras i den resonerande katalogen Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection, Nationalmuseum, Stockholm som ges ut av det tyska konstboksförlaget Hatje Cantz. Förutom den namnkunniga proveniensen spårad ända till sekelskiftet 1600, bjuder samlingen på projektskisser från Peterskyrkans olika faser samt en unik projektskiss av en fasad till Villa Giulia.

Ett omfattande forskningsprojekt kring italienska arkitekturritningar i Nationalmuseums samlingar har nyligen avslutats. Samlingen ägdes en gång i tiden av arkitekten Carl Johan Cronstedt och har undersökts av Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Genom att studera ritningarna som materiella objekt med information utöver det visuella har hon förutom ett antal nya attributioner även kommit fram till att samlingen ägts av den tidiga barockens viktigaste romerska arkitekt, Carlo Maderno. Totalt handlar det om 181 teckningar från omkring 1570 till cirka 1620 av bland andra Francesco da Volterra, Carlo Maderno och andra romerska arkitekter. Motiven är kyrkor, kapell, palats, trädgårdar och fontäner. Men i samlingen finns också avtecknade fragment från antika och renässansbyggnader i Rom gjorda av franska arkitekter på studieresa. Tesen är att Maderno i samband med att han övertog projekt från sina läromästare, däribland Domenico Fontana och Francesco da Volterra, också övertog det arbetsmaterial som fanns i respektive verkstad. Möjligen har Maderno tillfogat samlingen av avtecknade arkitekturdetaljer som ett arbetsmaterial han själv använde. Likaså har samlingen med romersk arkitektur fortsatt växa med enstaka ritningar tillfogade av senare ägare, tills den på 1700-talet hamnade i Sverige. Bortolozzis tes bekräftas av att samma typ av papper som Madernos projektritningar är tecknade på har använts för att montera studierna av antika och renässansbyggnader. Det är inte en montering gjord för en samlare, utan ritningarna har monterats med ett ytterligare papper som stöd för att kunna hanteras stabilare. Det indikerar att de använts som en del i arkitektens arbetsprocess. Forskningsprojektet presenteras i den resonerande katalogen Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection, Nationalmuseum, Stockholm som ges ut av det tyska konstboksförlaget Hatje Cantz. Förutom den namnkunniga proveniensen spårad ända till sekelskiftet 1600, bjuder samlingen på projektskisser från Peterskyrkans olika faser samt en unik projektskiss av en fasad till Villa Giulia.

Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad slott och herresäten, bland dem Strömsholm.

Gustav Vasa lät uppföra en stenbyggnad på en ö i Kolbäcksån, därav namnet Strömsholm. Det nuvarande slottet ritades av Nicodemus Tessin d.ä. för Hedvig Eleonora under 1600-talets andra hälft. Riksänkedrottningen bodde dock i en senare riven flygel. Slottets inre iordningsställdes först på 1700-talet för drottningarna Ulrika Eleonora d.y. och Sofia Magdalena.

Nationalmusei Strömsholmsamling består av 45 föremål, främst målningar som funnits på slottet sedan århundraden tillbaka. Exempelvis hängde Ehrenstrahls stilleben med orre i Hedvig Eleonoras matsal. När Porträttsalen inreddes på 1770-talet återanvändes verk som redan fanns på slottet, med undantag för Gustav Vasas porträtt, som nybeställdes från Ulrica Fredrica Pasch.

Vid 1800-talets början överfördes ett antal djurmålningar från kungsgården i Kungsör till Strömsholm. De har senare kompletterats med andra djurmotiv från den karolinska epoken ur Nationalmusei övriga samlingar.

David von Krafft, Riksänkedrottning Hedvig Eleonora. Olja på duk, 268 x 162 cm. NMStrh 1.

David von Krafft, Drottning Ulrika Eleonora d.y., 1702. Olja på duk, 82 x 65 cm. NMStrh 13.

Ulrica Fredrica Pasch, Gustav Vasa, 1776. Olja på duk, 265 x 162 cm. NMStrh 6.

David Klöcker Ehrenstrahl, Stilleben med orre, 1672. Olja på duk, 85 x 107 cm. NMStrh 27.

David von Krafft, Sköldpadda, omkr. 1697. Olja på duk, 63 x 80 cm. NMStrh 28.

#nationalmuseumswe #strömsholm #strömsholmsslott #museisamlingar

Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad slott och herresäten, bland dem Strömsholm. Gustav Vasa lät uppföra en stenbyggnad på en ö i Kolbäcksån, därav namnet Strömsholm. Det nuvarande slottet ritades av Nicodemus Tessin d.ä. för Hedvig Eleonora under 1600-talets andra hälft. Riksänkedrottningen bodde dock i en senare riven flygel. Slottets inre iordningsställdes först på 1700-talet för drottningarna Ulrika Eleonora d.y. och Sofia Magdalena. Nationalmusei Strömsholmsamling består av 45 föremål, främst målningar som funnits på slottet sedan århundraden tillbaka. Exempelvis hängde Ehrenstrahls stilleben med orre i Hedvig Eleonoras matsal. När Porträttsalen inreddes på 1770-talet återanvändes verk som redan fanns på slottet, med undantag för Gustav Vasas porträtt, som nybeställdes från Ulrica Fredrica Pasch. Vid 1800-talets början överfördes ett antal djurmålningar från kungsgården i Kungsör till Strömsholm. De har senare kompletterats med andra djurmotiv från den karolinska epoken ur Nationalmusei övriga samlingar. David von Krafft, Riksänkedrottning Hedvig Eleonora. Olja på duk, 268 x 162 cm. NMStrh 1. David von Krafft, Drottning Ulrika Eleonora d.y., 1702. Olja på duk, 82 x 65 cm. NMStrh 13. Ulrica Fredrica Pasch, Gustav Vasa, 1776. Olja på duk, 265 x 162 cm. NMStrh 6. David Klöcker Ehrenstrahl, Stilleben med orre, 1672. Olja på duk, 85 x 107 cm. NMStrh 27. David von Krafft, Sköldpadda, omkr. 1697. Olja på duk, 63 x 80 cm. NMStrh 28. #nationalmuseumswe #strömsholm #strömsholmsslott #museisamlingar

Veckans konstverk: Ida Matton (1863-1940), Porträttstudie möjligen föreställande Matilda Hanström Berendt, 1891, terrakotta, h: 35 cm, NMSk 2353

Ida Matton kom ursprungligen från Gävle. Hon studerade vid Tekniska skolan (nuv. Konstfack)  i Stockholm och fortsatte därefter studierna i Paris för att bli skulptör. Där fanns möjligheter till  ett friare liv,  och konsten genomsyrades av nya naturalistiska tendenser. Ida Matton förfördes av det moderna livet i Paris. I brev skrev hon hem till brodern: ”var gång jag tänker på gamla Tekniska så grämer det mig!”
Matton ställde ut på salongerna där hon prisades, och var så småningom  engagerad i kvinnoföreningen Union des femmes peintres et sculpteurs. Hon kom att stanna nästan hela sitt liv i Paris och hade ett starkt nätverk av andra kvinnor. Detta porträtt föreställer möjligen konstnären Ma Hanström ( f. Berendt, 1868-1950). De studerade tillsammans på konstskolan Académie Julian och var nära vänner. Till formen är skulpturen inspirerad av renässansens porträttbyster, men den lilla handen som sticker upp utanför basen ger ett spontant och lekfullt uttryck typiskt för det sena 1800-talet och för Matton. 
Trots framgångarna i Paris hade Matton svårigheter att ta plats i det offentliga konstlivet i Sverige. I hemstaden Gävle har hon dock gjort flera monument.
Ida Matton finns, förutom på Nationalmuseum, representerad vid @lansmuseetgavleborg och @halsinglands museum. 

Ida Matton kommer att visas, tillsammans med andra kvinnliga skulptörer, i en utställning som öppnar på Nationalmuseum våren 2022 ”Härligt att vara skulptör! Kvinnliga svenska konstnärskap vid förra sekelskiftet”

Foto: Anna Danielsson, Nationalmuseum

Veckans konstverk: Ida Matton (1863-1940), Porträttstudie möjligen föreställande Matilda Hanström Berendt, 1891, terrakotta, h: 35 cm, NMSk 2353 Ida Matton kom ursprungligen från Gävle. Hon studerade vid Tekniska skolan (nuv. Konstfack) i Stockholm och fortsatte därefter studierna i Paris för att bli skulptör. Där fanns möjligheter till ett friare liv, och konsten genomsyrades av nya naturalistiska tendenser. Ida Matton förfördes av det moderna livet i Paris. I brev skrev hon hem till brodern: ”var gång jag tänker på gamla Tekniska så grämer det mig!” Matton ställde ut på salongerna där hon prisades, och var så småningom engagerad i kvinnoföreningen Union des femmes peintres et sculpteurs. Hon kom att stanna nästan hela sitt liv i Paris och hade ett starkt nätverk av andra kvinnor. Detta porträtt föreställer möjligen konstnären Ma Hanström ( f. Berendt, 1868-1950). De studerade tillsammans på konstskolan Académie Julian och var nära vänner. Till formen är skulpturen inspirerad av renässansens porträttbyster, men den lilla handen som sticker upp utanför basen ger ett spontant och lekfullt uttryck typiskt för det sena 1800-talet och för Matton. Trots framgångarna i Paris hade Matton svårigheter att ta plats i det offentliga konstlivet i Sverige. I hemstaden Gävle har hon dock gjort flera monument. Ida Matton finns, förutom på Nationalmuseum, representerad vid @lansmuseetgavleborg och @halsinglands museum. Ida Matton kommer att visas, tillsammans med andra kvinnliga skulptörer, i en utställning som öppnar på Nationalmuseum våren 2022 ”Härligt att vara skulptör! Kvinnliga svenska konstnärskap vid förra sekelskiftet” Foto: Anna Danielsson, Nationalmuseum

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.