Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Många teckningar är förlagor eller studier till större projekt. Det kunde vara vägg- och altarmålningar i kyrkor, takmålningar i slott eller detaljer. Det fanns ett behov av att överföra motivet från ett underlag till ett annat – till exempel från papper till putsad mur.
Det fanns olika överföringstekniker. En metod innebar att man stack små hål i papperet utefter den tecknade linjen. Sedan placerades papperet mot det nya underlaget och fina kolpartiklar påfördes med pensel. Partiklarna avsattes på det nya underlaget.
En metod som också bygger på att kolpartiklar lätt fastnar på papper och textil med flera underlag är att gnugga in teckningens baksida med kol och med ett trubbigt stift rista linjerna. Konstnären kunde i det här steget passa på att ändra och korrigera vilket syns tydligt i teckningen av Rafael.
Metoderna beskrivna här kopierar i samma storlek som originalet. Om man i stället behövde förstora skissen skapade konstnären först ett rutnät över originalteckningen. Sedan tecknades ett större rutnät på ett större underlag. Ruta för ruta tecknades motivet om till ett större format.
Teckningarna av Rafael och Signorelli kan ses i höstens utställning ”Giorgio Vasaris teckningar – en mytomspunnen samling” 6 okt. till 8 jan 2023 
NMH 9/1863 Luca Signorelli (1441-1523) Johannes döpares huvud
En detaljstudie som är prickad och kolad för överföring 
NMH 296/1863 Rafael (1483-1520): Konungarnas tillbedjan (detalj)
Kolad och ristad för överföring
NMH 290/1908 Carl Larsson: Studie 1906 
Rutad för överföring
#teckningskonst #överföringsteknik #Rafael #Signorelli #Vasari

Många teckningar är förlagor eller studier till större projekt. Det kunde vara vägg- och altarmålningar i kyrkor, takmålningar i slott eller detaljer. Det fanns ett behov av att överföra motivet från ett underlag till ett annat – till exempel från papper till putsad mur. Det fanns olika överföringstekniker. En metod innebar att man stack små hål i papperet utefter den tecknade linjen. Sedan placerades papperet mot det nya underlaget och fina kolpartiklar påfördes med pensel. Partiklarna avsattes på det nya underlaget. En metod som också bygger på att kolpartiklar lätt fastnar på papper och textil med flera underlag är att gnugga in teckningens baksida med kol och med ett trubbigt stift rista linjerna. Konstnären kunde i det här steget passa på att ändra och korrigera vilket syns tydligt i teckningen av Rafael. Metoderna beskrivna här kopierar i samma storlek som originalet. Om man i stället behövde förstora skissen skapade konstnären först ett rutnät över originalteckningen. Sedan tecknades ett större rutnät på ett större underlag. Ruta för ruta tecknades motivet om till ett större format. Teckningarna av Rafael och Signorelli kan ses i höstens utställning ”Giorgio Vasaris teckningar – en mytomspunnen samling” 6 okt. till 8 jan 2023 NMH 9/1863 Luca Signorelli (1441-1523) Johannes döpares huvud En detaljstudie som är prickad och kolad för överföring NMH 296/1863 Rafael (1483-1520): Konungarnas tillbedjan (detalj) Kolad och ristad för överföring NMH 290/1908 Carl Larsson: Studie 1906 Rutad för överföring #teckningskonst #överföringsteknik #Rafael #Signorelli #Vasari

Vi har fått ett expressivt självporträtt av Isaac Grünewald från 1915 i gåva. Målningen är det mest djärva och experimentella självporträttet i hela Grünewalds produktion och samtidigt representativt för hans mogna expressionistiska stil. Det tillkom samma år som konstnären nådde sitt internationella genombrott med en grupputställning på Herwarth Waldens legendariska galleri ”Der Sturm” i Berlin. Oblandade intensiva färger och komplementärkontraster är verkets främsta uttrycksmedel. Grünewald har valt att framställa sig själv i profil med böjd näsa, ett vidöppet öga med långa ögonfransar samt en sensuellt öppen och rödmålad mun. Det turkosa feminiserade ansiktet ramas in av det svarta ögonbrynets elegant böjda linje och av det mörkblåa hårets dekorativt anordnade lockar. Handens expressiva gest, som liknar en marionetts, bidrar till självporträttets teatrala uttryck.

Målningen kan läsas som en reflexion över självporträttet som genre i skärningspunkten mellan självreflexion och själviscensättning, mellan konstnärens inre självbild och andras projiceringar. Forskningen har tolkat verket som en kommentar på den nedsättande bilden av konstnären som lanserades i den samtida skämtpressen. I antisemitiska karikatyrer fick Grünewald representera ”det andra” och han framställdes som stereotypt judisk med överdriven kroknäsa samt ”orientalisk” till utseende och feminiserad. Genom att han medvetet använde sig av just dessa exotiserande drag i sitt självporträtt tematiserade Grünewald det egna utanförskapet och gjorde det till sitt eget självvalda uttrycksmedel. Självporträttet framstår som en performativ förvandling från objekt till subjekt och samtidigt som en queer konstnärlig själviscensättning som på ett radikalt sätt bryter mot de rådande könsnormerna.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Målningen är en generös gåva av Ann-Britt och Björn Grünewald. Den sistnämnde är son till Isaac Grünewald i hans andra äktenskap med konstnären Märta Grundell.

Vi har fått ett expressivt självporträtt av Isaac Grünewald från 1915 i gåva. Målningen är det mest djärva och experimentella självporträttet i hela Grünewalds produktion och samtidigt representativt för hans mogna expressionistiska stil. Det tillkom samma år som konstnären nådde sitt internationella genombrott med en grupputställning på Herwarth Waldens legendariska galleri ”Der Sturm” i Berlin. Oblandade intensiva färger och komplementärkontraster är verkets främsta uttrycksmedel. Grünewald har valt att framställa sig själv i profil med böjd näsa, ett vidöppet öga med långa ögonfransar samt en sensuellt öppen och rödmålad mun. Det turkosa feminiserade ansiktet ramas in av det svarta ögonbrynets elegant böjda linje och av det mörkblåa hårets dekorativt anordnade lockar. Handens expressiva gest, som liknar en marionetts, bidrar till självporträttets teatrala uttryck. Målningen kan läsas som en reflexion över självporträttet som genre i skärningspunkten mellan självreflexion och själviscensättning, mellan konstnärens inre självbild och andras projiceringar. Forskningen har tolkat verket som en kommentar på den nedsättande bilden av konstnären som lanserades i den samtida skämtpressen. I antisemitiska karikatyrer fick Grünewald representera ”det andra” och han framställdes som stereotypt judisk med överdriven kroknäsa samt ”orientalisk” till utseende och feminiserad. Genom att han medvetet använde sig av just dessa exotiserande drag i sitt självporträtt tematiserade Grünewald det egna utanförskapet och gjorde det till sitt eget självvalda uttrycksmedel. Självporträttet framstår som en performativ förvandling från objekt till subjekt och samtidigt som en queer konstnärlig själviscensättning som på ett radikalt sätt bryter mot de rådande könsnormerna. Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Målningen är en generös gåva av Ann-Britt och Björn Grünewald. Den sistnämnde är son till Isaac Grünewald i hans andra äktenskap med konstnären Märta Grundell.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.