Skip to main content

Foto- och filmningstillstånd

Kontaktperson

  • prpjessms@dunaojtimqonbzalqqmucqsellumbi.sjzeku

Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk i museet så länge inte blixt, selfiepinne eller stativ används. Undantaget är de utställningar eller föremål i utställningar som är belagda med fotoförbud. Övrig fotografering och filmning sker efter överenskommelse och kräver skriftligt fototillstånd.

För ansökan om fototillstånd, skicka en kort projektbeskrivning med angivet syfte till press@nationalmuseum.se för bedömning. Skicka in projektbeskrivningen i god tid då det inte finns möjlighet att bevilja foto- och filmningsförfrågningar på plats i museet.