Skip to main content

Pressansvarig

Utställningar och museiverksamheten, pressbilder, foto- och filmningstillstånd

Presskontakt Kontaktperson

  • bvprmgqfocesgis@qrvdnationalcemusesjwsumpo.sjsrnwre
  • 0767-23 46 32

Pressbilder till aktuell utställning eller projekt är fria att använda i samband med artikel, recension, notis eller inslag och med angivande av fotograf. Vill du använda bilder från Nationalmuseums samlingar i andra syften kontakta vår bildbyrå.

Det går inte att fotografera eller filma i museibyggnaden på Blasieholmen under renoveringen som beräknas pågå till 2018. Möjligheten att filma och fotografera verk i samlingarna är också begränsad under den här perioden.

För ansökan om fototillstånd för filmning eller fotografering i våra utställningslokaler eller i andra miljöer som Nationalmuseum ansvarar för, och som kräver fototillstånd, skicka en kort projektbeskrivning med angivet syfte för bedömning till pressansvarig. Vi har inte möjlighet att hantera foto- och filmningsförfrågningar på plats.

Kontakta pressansvarig för recensionsexemplar av publikationer. Vi har inte möjlighet att hantera förfrågningar direkt på plats i utställningslokalerna.