Gå direkt till innehåll
Från vänster: Fat med färgprover, 1938; Lisa Larson, Johanna i serien Larsons ungar, producerad 1962-1980; Gunnar G:son Wennerberg, George Lowndes, Kruka med fat i blågrönt med liljekonvaljer, ca 1896 - 1898.
Från vänster: Fat med färgprover, 1938; Lisa Larson, Johanna i serien Larsons ungar, producerad 1962-1980; Gunnar G:son Wennerberg, George Lowndes, Kruka med fat i blågrönt med liljekonvaljer, ca 1896 - 1898.

Pressmeddelande -

Gustavsbergs Porslinsmuseum återöppnar med Lisa Larson den 6 juni

På Nationaldagen öppnar Gustavsbergs Porslinsmuseum, som varit stängt för renovering sedan hösten 2017. Vid en symbolisk ceremoni på onsdagseftermiddagen tog representanter från Nationalmuseum emot nycklarna till museibyggnaden från Värmdö kommun.

– Gustavsbergs Porslinsmuseum kommer att visa hur traditionen lever i nutid. Nya utställningar belyser porslinsföremålens historia utifrån flera olika perspektiv, inte minst vardagens. Museets verksamhet blir en viktig del av Nationalmuseums designuppdrag. Med start den 6 juni välkomnar vi besökare såväl från närområdet som från övriga Sverige och världen, säger Susanna Pettersson, överintendent vid Nationalmuseum.

Porslinsmuseet kommer som tidigare att erbjuda utställningar som står både längre och kortare tid. Öppningsutställningen om konstnären Lisa Larsons rika produktion för Gustavsbergs porslinsfabrik visas under hela året. Utöver den kommer cirka 2 000 föremål att visas i helt omgestaltade utställningar som belyser fabrikens kulturarv och historia med utgångspunkt i den stora Gustavsbergssamlingen.

Enligt ett avtal med Värmdö kommun kommer Nationalmuseum driva museet i lokaler som ägs av kommunen. Värmdö kommun har renoverat och anpassat lokalerna till dagens krav på säkerhet och tillgänglighet.

– Vi är många som har sett fram emot öppningen av Gustavsbergs Porslinsmuseum i Nationalmuseums regi. Det är en viktig pusselbit i vår vision om framtidens Gustavsbergs hamn som en samlingspunkt för konst och kultur, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

När Gustavsbergs Porslinsmuseum öppnar på nytt den 6 juni 2020, kan museet ta emot fler besökare och visa mer porslin och design från samlingarna. Fler får möjlighet att ta del av ortens industrihistoria.

Gustavsbergs Porslinsmuseum ska vara ett museum för alla. Det ger nutida perspektiv på historien och historiska perspektiv på nutiden. Museet blir nu ett än mer attraktivt komplement till den levande kulturhistoriska miljön i Gustavsbergs hamn.

Lisa Larson (född 1931) är en av de mest folkkära keramikerna i Sverige. Hon var verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik 1954–1980 och blev därefter frilans. Sedan 1992 tillverkas Lisa Larsons keramik av Keramikstudion i Gustavsberg, alldeles i närheten av porslinsmuseet.

Mer information, kontakta

Mattias Robertson, kommunikatör Nationalmuseum/Gustavsbergs Porslinsmuseum, mattias.robertson@nationalmuseum.se, 08-519 543 98

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018. Under 2019 tog museet emot nära 850 000 besök.

Kontakter

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet.