Gå direkt till innehåll
Anna Boberg, Norrsken. Studie från Nordlandet. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum. Lennart Nilsson, Gustaf V, kung av Sverige. Foto: Lennart Nilsson Photography/TT Nyhetsbyrån.
Anna Boberg, Norrsken. Studie från Nordlandet. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum. Lennart Nilsson, Gustaf V, kung av Sverige. Foto: Lennart Nilsson Photography/TT Nyhetsbyrån.

Pressmeddelande -

Utställningar sommaren 2022

Varje sommar visas ett antal utställningar på olika besöksmål runt om i landet som är producerade av Nationalmuseum. Förutom utställningarna Swedish Grace och ”Härligt att vara skulptör!” som visas på museet i Stockholm går det i sommar att se AfterGlow på Gustavsbergs Porslinsmuseum, Ideal och verklighet på Nationalmuseum Jamtli, På resande fot på Läckö slott och Lennart Nilsson 100 år! på Gripsholms slott. I år firar dessutom Statens porträttsamling 200 år vilket uppmärksammas genom en kompletterande hängning av samlingen på Gripsholms slott samt en nyutgiven bok om samlingens tillkomst och historik.

Nationalmuseum
På Nationalmuseum går det att se måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design som sträcker sig fram till idag. Totalt visas cirka 5 000 föremål kronologiskt, längs en tänkt tidslinje genom huset. Konst, konsthantverk och design visas sida vid sida och varje tidsepok har sin egen utställningssal.

Swedish Grace – konst och design i 1920-talets Sverige
24 februari–28 augusti 2022

Utställningen sammanfattar den epok som brukar kallas för ”det glada 20-talet” men som egentligen var ett motsättningarnas decennium. Den uppsluppna feststämningen blandades med hungersnöd, regeringskriser och hög arbetslöshet. Tradition och nationalistiska tongångar ställdes mot ny teknik och internationell modernism, vardagsnära skildringar och hantverksambitioner mot postkubism och industriell massproduktion. Arkitekter, formgivare och konstnärer hämtade inspiration från hela världen och former från antiken, det förhistoriska Egypten och Kina. I utställningen visas konst, design, film och mode från en brytningstid som lade grunden till det moderna samhället av konstnärer såsom Gösta Adrian-Nilsson, Otto G Carlsund, Siri Meyer, Vera Nilsson, Edward Hald, Simon Gate, Anna Petrus, Nils Fougstedt och Carl Malmsten.

”Härligt att vara skulptör!” Svenska kvinnliga konstnärskap 1880–1920
17 mars–11 september 2022

”Härligt att vara skulptör! Artist. Hurra!” Så uttryckte sig konstnären Ida Matton i sin dagbok 1923, trots de vedermödor hon ibland upplevde i sitt yrkesval. Skulpturyrket var tungt och smutsigt och enligt traditionen en manlig syssla. Nakna skulpterade kroppar ansågs inte lämpliga för kvinnor. Trots detta utbildade sig relativt många kvinnor till skulptörer i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men därefter glömdes de flesta av dessa konstnärskap bort. Utställningen baseras på ett flerårigt samarbetsprojekt mellan olika nordiska museer och fristående nordeuropeiska forskare samt crowdsourcing där privatpersoner hörsammat museets upprop och delat med sig av glömda berättelser kring kvinnliga skulptörer. Den bjuder både på igenkänning och återupptäckter av skulpturer från såväl offentlig miljö som privata sfärer av skulptörer som Ida Matton, Ruth Milles, Alice Nordin, Agnes de Frumerie och Sigrid Fridman.

Gustavsbergs Porslinsmuseum
I det nyrenoverade museet visas delar av samlingen som berättar om Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än 170 år långa historia: om föremålen som skapades, om människorna som var verksamma och om den roll i samhället som fabriken kom att spela. Mer än 3 000 föremål presenteras utifrån olika teman i en färgsprakande scenografi, allt från studiotillverkat konstgods och prakturnor till välkända serviser och äldre sanitetsprodukter samt föremål av emalj och plast.

AfterGlow – nytt nordiskt porslin
4 juni 2022–23 april 2023

Finns det ett gemensamt uttryck i det nordiska porslinet? Tretton nutida keramiker verksamma i Norden bjöds in för att undersöka frågan genom att närma sig porslinsindustrins historia ur ett konstnärligt perspektiv och göra nytolkningar av formtraditionen. När de delade med sig av sina tekniska och konstnärliga erfarenheter uppstod en dialog mellan konstnärer och formspråk som sträckte sig över både landsgränser och tid. Resultatet blev utställningen AfterGlow som visas på tre olika nordiska porslinsmuseer under året. Deltagande konstnärer är Ann-Britt ”Amba” Haglund och Karol Zarbock från Sverige, Kirsi Kivivirta, Pauliina Pöllänen och Veera Kulju från Finland, Mette Hannemann, Michael Geertsen, Ane Fabricius Christiansen och Anne Tophøj från Danmark samt Andrea Scholze, Martin Woll Godal, Irene Nordli och Heidi Bjørgan från Norge.

Nationalmuseum Jamtli
Nationalmuseum Jamtli i Östersund öppnade sommaren 2018 och är en arena för konst- och designupplevelser där Jamtlis prisbelönta pedagogik kombineras med Nationalmuseums unika samlingar och kunskap. Jamtli ansvarar för utställningsplatsen som besöksmål och Nationalmuseum producerar de årliga utställningarna med föremål från samlingarna.

Ideal och verklighet – nordisk natur
1 juni 2022–16 april 2023

I sommar visar Nationalmuseum Jamtli en utställning som handlar om hur den nordiska naturen skildrats i konst och konsthantverk från 1600-talet och framåt. Under olika epoker har naturen uppfattats som källa till skönhetsupplevelser, som ekonomisk resurs, forskningsobjekt och identitetsskapande symbol. I utställningen visas målningar, teckningar, foton och konsthantverk, alla från Nationalmuseums samlingar. Bland konstnärerna finns namn som Anna Boberg, Otto Hesselbom, Pehr Hilleström, Elias Martin, Bruno Liljefors, Helmer Osslund men även mer nutida som Frida Fjellman, Kerstin Hörnlund, Ingalena Klenell, Märta Mattsson och Per B Sundberg.

Läckö slott
På barockslottet Läckö vid Vänern visas möbler, vävda tapeter, silverföremål och målningar från 1600-talet och 1700-talets början från Nationalmuseums samlingar. I Skattkammaren visas praktfulla lyxföremål från svensk stormaktstid, bland annat silver, delar av drottning Kristinas urbinoservis och en Nautiluspokal. Varje sommar produceras även en särskild utställning baserad på konstverk från Nationalmuseums samlingar.

På resande fot
11 juni–28 augusti 2022

Årets sommarutställning på Läckö slott kretsar kring hur människan rest i olika tider och vilka spår detta avsatt i bildkonst och konsthantverk. Äldre tiders resor hade främst ett praktiskt, ekonomiskt eller andligt mål. Pilgrimsresorna genomfördes genom egna uppoffringar för att nå vissa heliga platser. Diplomatiska uppdrag föranledde ofta resor som innebar stora logistiska utmaningar och även en kostsam fasad för att öka uppdragets lyckosamma genomförande. Under 1600- och 1700-talen genomförde unga adelsmän bildningsresor i Europa och tog nya impulser till Sverige. Upptäcktsresanden drevs av nyfikenhet och vetenskaplig ambition att förstå världen. Med införande av semester och ökade ekonomiska ramar blev det under 1900-talet möjligt för allt fler att kunna resa. Nöjesresor med bil, tåg, båt och flyg görs utifrån samma längtan att förstå världen, att upptäcka och möta nya kulturer och människor.

Gripsholms slott
På Gripsholms slott visas Statens porträttsamling som är världens äldsta nationella porträttgalleri och som förvaltas av Nationalmuseum. Samlingen består av porträtt från sent 1400-tal till idag och utökas varje år med ett antal verk varav ett hedersporträtt. Varje sommar produceras en särskild utställning baserad på verk från porträttsamlingen. I år firar Statens porträttsamling 200 år vilket uppmärksammas med en kompletterande hängning av porträttsamlingen och en nyutgiven bok, Statens porträttsamling – nationens minne under sex sekel.

Lennart Nilsson 100 år!
6 juni–4 september 2022

I år är det 100 år sedan Lennart Nilsson föddes, en av Sveriges mest kända fotografer såväl inom landet som internationellt. Hans verk omfattar allt från kungliga porträtt till reportage om livet i hans samtid och vetenskapliga bilder av människans inre. Lennart Nilsson började sin bana som reportagefotograf under 1940-talet. Genom åren kom han att arbeta för flera av dåtidens stora bildtidningar, bland andra svenska Se och Veckojournalen samt amerikanska Life. Arbetet förde honom över stora delar av världen, alltifrån Kongo till Ishavet. I Statens porträttsamling ingår idag drygt femtio verk av Lennart Nilsson. I sommarens utställning visas ett urval av dessa med omkring 20 porträtt, främst av kungahus, kulturpersonligheter och politiker.

För pressinformation
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar omfattar cirka 700 000 föremål och innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Nationalmuseums uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.