Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Prisbelönt arbete för bevarande av kulturarv

Det prestigefyllda priset Europa Nostra Award har tilldelats arbetsgruppen PRE-MAL. Priset är Europeiska unionens mest ansedda utmärkelse inom kulturarvsområdet och syftar till att ge ett erkännande till föredömliga initiativ och förtjänstfulla insatser för bevarande och främjande av kulturarvet. För att fira denna utmärkelse anordnar PRE-MAL ett seminarium och en nationell prisceremoni som kommer att gå av stapeln den 26: e september på Naturhistoriska riksmuseet. – Vi är hedrade och glada över denna utmärkelse. Vi tar tillfället i akt att bjuda in alla, som är intresserade av kulturvård, till ett seminarium med några av världens mest namnkunniga experter på skadedjurskontroll vid museer och i andra samlingar. Stefan Claesson, chef för forskningsavdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet och ordförande i PRE-MAL. PRE-MAL är en unik arbetsgrupp med representanter från olika institutioner i Sverige. Gruppen arbetar icke-kommersiellt och är sedan 1984 engegerad i forskning, utbildning, konsultverksamhet och information om skadedjursbekämpning i samlingar. Dagen inleds med ett seminarium med bland annat David Pinniger, Tom Strang, Lise Stengård Hansen, Ercole Gialdi. Temat för dagen är: ”Strategier i kampen mot skadedjur i samlingar.” För ytterligare information kontakta: Monika Åkerlund Telefon: 08-519 542 01 Mobil: 0701-82 40 24 E-post: monika.akerlund@nrm.se Maria Fant Telefon: 08-519 540 13 Mobil: 0709-22 95 13 E-post: maria.fant@nrm.se Fullständigt program och bilder finns att hämta på www.nrm.se Ofrivilliga gäster i garderoben? Nu när vintern är på väg får vi äntligen svepa in oss i härliga yllekoftor och lammullströjor. Ta en titt på kläderna när du tar ut dem från garderoben för att ta reda på om du mot din vilja har besökts av mal eller ängrar under sommaren. Hittar du malfjärilar eller ängrar i skalbaggestadiet men ser inte några påfallande skador på materialet, kan de ändå ha lagt ägg där och deras små larver har nu hela vintern på sig att äta gott på din bekostnad. Titta därför extra noga. Klädesmal är guldglänsande små fjärilar. Klädesmalens larver spinner fast rör, som består av spinn, delar av materialet det ätit av samt exkrementkulor. De kan göra stora sammanhängande hål. Ängrar är skalbaggar. Deras larver gnager små runda hål. Det finns många olika ängerarter. Vissa är inhemska och andra hitflyttade från varmare trakter. Avkastade larvhudar är oftast det första spår man träffar på av ängrar. Skulle du ha drabbats av skadedjur kan du försöka med att: • frysa angripna plagg 4-5 dygn i –20 grader. Plaggen bör inte packas för hårt i frysen, utan luft ska kunna cirkulera runt dem. • Gör noga rent i skåpet där du hittade angreppet. • Var observant på ovanstående spår av insektsnärvaro i ditt hem även i fortsättningen. • I värsta fall kan du behöva hjälp med sanering Vill du veta mer om hushållskrypen? Kontakta Naturhistoriska riksmuseets prisbelönta expert, Monika Åkerlund på telefon 08-519 542 01 eller e-post: monika.akerlund@nrm.se. Monika ingår i arbetsgruppen PRE-MAL som tilldelats det prestigefyllda priset Europa Nostra Awards. Priset är Europeiska unionens mest ansedda utmärkelse inom kulturarvsområdet och delas ut till insatser och initiativ som syftar till att bevara och främja vårt kulturarv.

Ämnen


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt Kommunikationschef 0851955188
Caroline Borgudd

Caroline Borgudd

Presskontakt Marknads - och kommunikationsstrateg Cosmonova och utställningar 08-51954012
Caroline Forsström

Caroline Forsström

Presskontakt Marknadsassistent 08-519 551 92
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771
Didrik Vanhoenacker

Didrik Vanhoenacker

Presskontakt Jourhavande biolog nummer för journalister 0709993813

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.