Årets geolog 2008 - seminarium och firande i Uppsala

Tid 20 November 2008 13:00 – 20:00

Plats Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, Villavägen 18, Uppsala http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/kontakta/index.html

Utmärkelsen "Årets geolog" har 2008 tilldelats professor David Gee. David Gees personliga hängivenhet för geovetenskap i allmänhet och geologi i synnerhet sträcker sig över åtskilliga decennier i stora delar av Europa. Media inbjuds till det seminarium, som den 20 november anordnas för att fira Årets geolog 2008 och ges tillfälle att träffa pristagaren David Gee.

Kategorier

  • naturvetare
  • naturvetenskap
  • geologi. geovetenskap
  • året geolog

Kontakter

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05

Relaterat innehåll