Pressmeddelande -

Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis statistik över hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Siffrorna ger bland annat en tidig signal på hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas den kommande tiden. Beräkningarna bygger på SCB:s bygglovsstatistik och sträcker sig till november 2018. Genom att jämföra perioden januari till november 2018 med samma period 2017, indikerar antalet beviljade bygglov för bostäder en nedgång med drygt 20 procent. Om man däremot endast tittar på de tre senaste månaderna (september-november) skiljer sig siffrorna avsevärt åt. Byggloven för småhus minskar under denna period med drygt 25 procent medan det för flerbostadshus endast indikerar en nedgång med 2 procent. Detta innebär att den kraftiga minskningen 2018 verkar hålla i sig för småhus medan siffrorna för flerbostadshus indikerar att nedgången bromsat in. Utvecklingen ligger i linje med Industrifaktas prognos som pekar på att den stora inbromsningen av flerbostadshus upphör och planar ut under 2020.

Källa: Industrifakta AB

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Kategorier

  • prognos
  • flerbostadshus
  • småhus
  • bostadsmarknaden
  • bygglov

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Presskontakt

Magnus Johansson

Presskontakt Projektledare 076- 817 18 18

Relaterat innehåll