Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Det här är vår visselblåsartjänst

NBV har en visselblåsartjänst. Det är en säker kanal för dig om du behöver slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Varför har NBV ett visselblåsarsystem?

NBV har ett visselblåsarsystem där medarbetare, samverkanspartner och allmänheten anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden. Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som medarbetare inte känner sig trygg med att tala öppet med sin arbetsgivare, eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

Visselblåsartjänsten kan användas när du misstänker felaktigheter så som:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Felaktig användning av statsbidrag
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Allvarlig felaktig hantering av personuppgifter
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen

Du hittar vår visselblåsartjänst här: https://report.whistleb.com/nbv

Du når rapporteringskanalen från din dator, läsplatta och mobil. Vi rekommenderar medarbetare att nå rapporteringskanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

Mer information: https://www.nbv.se/visselblasare

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Binaji Marouf

Binaji Marouf

Presskontakt Kommunikationschef
Sanel Murguz

Sanel Murguz

Presskontakt Kommunikatör 0762056933

Där människor och idéer växer.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studieförbund med mer än 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBVs verksamhet växer och når fler deltagare. De senaste fyra åren har verksamheten ökat med ca 50 procent.

NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades.

NBV
Gammelgårdsvägen 38
112 97 STOCKHOLM