Gå direkt till innehåll
Hanna Stjärne, VD på SVT Foto: Janne Danielsson/SVT
Hanna Stjärne, VD på SVT Foto: Janne Danielsson/SVT

Pressmeddelande -

Folkbildning - en central del av public service

Utan folkbildningen, som växte fram i början av 1900-talet, hade vi kanske inte haft public service såsom det ser ut idag. Visste du att den folkbildande aspekten än idag är en helt central del av public service?

Om inte annat står det helt klart att så är fallet för den som tar del av 2019 års proposition till riksdagen om framtidens public service, där arbetet med demokrati och folkbildning framhålls som de grundläggande uppdragen. I propositionen står bla: 

”Enligt sändningstillstånden ska alla tre programföretagens utbud som helhet präglas av folkbildningsambitioner. /…/ Liksom kommittéen och remissinstanserna anser regeringen att folkbildning fortsatt bör vara en central del av public service-uppdraget.”

Journalisten Christina Jutterström har i Dagens Arena också framhållit folkbildningens förhållande till public service. Hon skriver att hon, då hon var VD för Sveriges Television, brukade hävda att public service-företagen i hög grad bidragit till att Sverige har ett bildat folk. Vidare skriver hon att 1925, då Sverige och svenskarna för första gången fick möjlighet att lyssna till public service-radio, var det en radio där ”statsmakterna beslutat att innehållet skulle gynna just den pågående folkbildningstrenden. 

Hanna Stjärne, idag VD på SVT, säger till oss att SVT har som vision att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.

– Det börjar redan i Bolibompa-åldern, där SVT vill sporra vetgirigheten hos små barn och bygger vidare på det fina arv av klassiska, folkbildande barnprogram som Fem myror är fler än fyra elefanter som präglat generationer av svenskar. I skolåldern finns Lilla Aktuelltmed aktualiteter förklarat för barn i snart sagt varje klassrum, säger Stjärne. Hon menar att det tjusiga med tv-mediet är att det finns många olika sätt att närma sig folkbildning:

– Folkbildning kan vara utmanande granskningar, dokumentärer och faktaprogram, men det kan också vara fredagsunderhållning för hela familjen, som i På Spåret. Jag vill att SVT ska vara inkluderande och bjuda in till folkbildning för alla i Sverige, oavsett intresse eller förkunskaper, avslutar Hanna Stjärne.

Läs mer:

Regeringens proposition 2018/19:136 – Ett modernt public service nära publiken. Villkor2020-2025. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/06/prop.-201819136/


Christina Jutterström i Dagens Arena: Kvinnors längtan efter bildning
https://www.dagensarena.se/essa/kvinnors-langtan-efter-bildning

Ämnen

Taggar


NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBVs verksamhet växer och når fler deltagare. De senaste fyra åren har verksamheten ökat med ca 50 procent.

Presskontakt

Jessica W Sandberg

Jessica W Sandberg

Presskontakt Tf Kommunikationschef 073-820 77 02

Där människor och idéer växer.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studieförbund med mer än 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBVs verksamhet växer och når fler deltagare. De senaste fyra åren har verksamheten ökat med ca 50 procent.

NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades.

NBV
Gammelgårdsvägen 38
112 97 STOCKHOLM