Pressmeddelande -

Nelson Garden ger till Jontefonden på Giving Tuesday

På Giving Tuesday, dagen då ideella organisationer, företag och människor över hela världen uppmuntrar till givande och engagemang, väljer Nelson Garden att ge en extra julgåva till Jontefonden.

För att uppmuntra givande och inspirera samarbetspartners till att själva engagera sig på Giving Tueday, har Nelson Garden valt att matcha sin försäljning av den hydroponiska odlingslådan Harvy med ett bidrag till Jontefonden. Aktiviteten har mynnat ut i en julgåva till stiftelsen, som överlämnas på Giving Tuesday.

Enligt vd Martin Borgström ger Giving Tuesday ytterligare en möjlighet att stötta Jontefonden:

– Utöver Jontefondens stöd till de barn som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon, är fondens arbete med att öka människors kunskaper om organdonation oerhört viktigt. Genom att visa vårt engagemang under Giving Tuesday kan vi sprida kännedom om fonden och dess arbete, inte minst till de som på förhand känner till Nelson Garden och blir nyfikna på Jontefondens arbete.

Om Nelson Gardens engagemang i Jontefonden

Under 2018 och 2019 har Nelson Garden stöttat Jontefonden på flera plan, bland annat som partner under Match Cup Sweden i Marstrand. Utöver Jontefondens stöd till de barn som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon, är fondens arbete med att öka människors kunskaper om organdonation oerhört viktigt. Livet förändras radikalt för de som väntar på organ – barn, unga vuxna och vuxna – och situationen påverkar familjer i alla möjliga konstellationer. Medarbetare och samarbetspartners till Nelson Garden är inte unika utan finns med bland de som drabbas.

Om Jontefonden

Jontefonden startade 2014 med målet är att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant på en annars svår situation för familjer som väntar på eller har genomfört en organtransplantation. Sedan 2015 har fonden ett 90-konto, som garanterar extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi, vilket i sin tur skapar stor seriositet och trovärdighet.

Läs mer om Jontefonden

Om Giving Tuesday

Giving Tuesday är en global rörelse som startade i USA 2012, och numera engagerar miljontals människor världen över i över 150 länder. Under denna dag samlas ideella organisationer, offentliga aktörer och företag tillsammans med människor över hela världen för att uppmuntra givande och visa engagemang för varandra.

Läs mer om Giving Tuesday

Ämnen

  • Hobby

År 1933 såddes det första fröet till det som idag är Nelson Garden. Förutom fröer omfattar sortimentet även lök, förodlingsprodukter, hydroponik, växtvård, fågelmat, gräs och det mesta som hör odling till. Nelson Garden erbjuder kunskap och produkter som gör att fler kan odla mer – året runt, ute som inne.

Presskontakt