Pressmeddelande -

Valet 2010 – Kampen om Göteborg

Det är valår och valkampen har redan börjat, både nationellt och lokalt. Partierna har presenterat sina valplattformar, presenterat sina vallokomotiv, dragit igång sina första kampanjer etc. Kort sagt, det börjar märkas på allvar att det är valår.

Den tredje rapporten om vad som sker under valåret 2010, handlar om kommunvalet i Göteborg. Det lokala valet i Göteborg blir extra intressant med tanke på att den person som så totalt har dominerat den lokala politiken, Göran Johansson, sedan snart 1 ½ år har avgått.

Göteborgs kommun har drygt 390 000 röstberättigade

Det är även intressant att jämför media exponeringen för de ”lokala” partiledarna och jämföra med statsministern och oppositionsledaren. Eftersom mycket av medias fokusering, liksom partiernas eget valarbete, ligger på de nationella partiledarna.

De lokala kommunala frågorna tenderar, med enstaka undantag, att nästan helt försvinna i media rapporteringen. Detta är ju ingen ny fråga utan har debatterats sedan den gemensamma valdagen infördes 1970.

I den media mätning som gjorts av NewsMachine under perioden 1 april till 19 maj så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för partiledarna för socialdemokraterna och moderaterna i Göteborg.

Valet i Göteborg 2010 ser ut att bli ovanligt intressant från en mängd aspekter. Som redan konstaterats så blir Göran Johanssons frånvaro ett stort frågetecken då många personer har röstat på ”honom” och inte socialdemokraterna som parti. Hur påverkas den inre dynamiken i de två allianserna av beslutet om trängselskatt etc.

Vidare så har en rad nya partier registrerat sig inför valet i höst i Göteborg med omnejd. I Göteborg finns t.ex. tre helt nya partier: Vägvalet, Torslandapartiet och Barnpartiet. Kommer centerpartiet att behålla sitt enda mandat? Hur går det för sverigedemokraterna som förra valet fick 1 mandat? För att bara nämna några frågeställningar.

Om vi tittar på antalet artiklar så kan vi se följande:

Att Anneli Hultén får 543 träffar under mätperioden och Jan Hallberg får 89 träffar.

Skillnaden kan synas stor men förklaras av ”riks medias” intresse under 5-6 dagar efter uppdrag gransknings reportage om mutmisstankar mot kommunala tjänstemän i Göteborg. Övriga mätperioden så är det ganska jämt.

Under större delen av mätperioden så får de bägge partiledarna under 10 träffar per dag tillsammans.

Notera också att under 6 dagar så förekommer inga träffar för någon av dem tillsammans.

Under 10 dagar (drygt 20% av mätperioden) så förekommer inga träffar för Anneli Hultén. För Jan Hallberg är motsvarande siffra 16 dagar (drygt 33% av mätperioden).

Om vi sedan jämför media exponeringen för Jan Hallberg och Anneli Hultén med Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin så blir skillnaden drastisk.

Fredrik Reinfeldt får 3784 träffar under mätperioden. Och Mona Sahlin får 3552 träffar.

Jan Hallberg får 2,3% av Fredrik Reinfeldts publicitet. Och Anneli Hultén får 15,1% av Mona Sahlins publicitet.

Om vi tittar på fördelningen per media typ (dagspress, radio, TV, blogg etc.), så är den största skillnaden att Jan Hallberg har en mycket stor andel morgonpress och kvällspress. Och att Anneli Hultén har mera radio & TV och dagspress.

Om vi ser till publiciteten fördelat per källa så kan man konstatera att merparten är olika lokala media.

För bägge partiledarna så är GP och GT de överlägset största källorna För Anneli Hultén så är SVT, DN och Aftonbladet större.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 1643 svenska nyhetskällor på Internet varav 84 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2010-04-01 till 2010-05-19.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Bengt Hahlin på bengt.hahlin@newsmachine.com eller ring 08-46 50 53 13,

För frågor angående NewsMachines tjänster kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till ”starkaste nyhetsagenten” baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken ”Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning”. För mer information, se www.newsmachine.com

Ämnen

 • Massmedia

Kategorier

 • göteborg stad
 • kommunval 2010
 • val 2010
 • pr-kommunikation
 • jan hallberg
 • anneli hulthén
 • göteborg
 • göteborgs kommun
 • socialdemokraterna
 • moderaterna
 • tv
 • tidskrifter
 • sveriges radio
 • nya medier
 • medier
 • medieanalys
 • massmedia
 • inrikespolitik
 • bloggar
 • public relations
 • pr
 • politik
 • mona sahlin
 • fredrik reinfeldt

Relaterat innehåll