Gå direkt till innehåll
​Grimsås långt framme i Nexans globala satsning på klimatneutral produktion

Pressmeddelande -

​Grimsås långt framme i Nexans globala satsning på klimatneutral produktion

Inom tio år ska Nexans produktion vara CO -neutral. Ett ambitiöst mål för en global industrikoncern. På företagets svenska avdelningen i Grimsås är man redan långt framme.

– Vi har jobbat med det här i över 20 år, säger Annika Hedebark, hållbarhetssamordnare på Nexans i Sverige.

Nexans svenska produktion i Grimsås har redan genomfört flera av de omställningar som krävs för att den globala koncernens tillverkning ska bli klimatneutral. Några av dem utgör tunga investeringar som redan minskat koldioxidutsläppen från den svenska kabeltillverkningen avsevärt. Hit hör bland annat utrangering av eldningsolja, samt ett nytt energiavtal med grön el.

– Tidigare förbrukade vi över 100 kubikmeter eldningsolja per år. Nu är oljepannorna utbytta mot två moderna flispannor. Träet som vi använder kommer från det retursystem för lastpallar och kabeltrummor som alla kabeltillverkare i Sverige är förbundna att upprätta. Därmed sparar vi även in de transporter som tidigare krävdes för att frakta bort returmaterialet, säger Annika Hedebark, Nexans hållbarhetssamordnare i Grimsås.

Utmaningar kvar

Det var i oktober som Nexans lanserade nya ambitiösa klimatmål. Innan 2030 ska hela koncernens produktion vara CO₂-neutral. Nexans är en del av den globala elektrifieringen och känner därmed ett särskilt ansvar för att målen i Parisavtalet ska uppnås så att den globala uppvärmningen kan bekämpas.

För fabriken i Grimsås innebär det ett fortsatt arbete med att bland annat byta ut alla dieseldrivna truckar mot truckar som drivs med el, samt byta ut gasolen i produktionen.

– De största utmaningarna har vi kvar. Det handlar om de utsläpp som vi inte själva orsakar. Hit hör till exempel de transporter som vi anlitar. De är till stora delar dieseldrivna. Det vi främst kan göra där är att använda vår köparmakt och på så sätt få till en omställning hos våra leverantörer, säger Annika Hedebark.

Hög svensk miljömedvetenhet

Nexans produktion i Grimsås har arbetat med att minska sin miljöpåverkan redan innan koncernen lanserade globala mål. Den svenska framförhållningen beror dels på interna drivkrafter, dels på en nationell utveckling där svenska klimatmål ofta har varit högre satta än resten av Europa.

– Jag har jobbat med de här frågorna på Nexans i över 20 år. Men även våra svenska konkurrenter ligger långt framme. Det finns en medvetenhet kring de här frågorna i Sverige som gör att vi har ett försprång, säger Annika Hedebark.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en nettoomsättning på 6,7 miljarder euro.

Presskontakt

Gabriella Myrén

Gabriella Myrén

Presskontakt Kommunikationschef Nexans BU Nordics +46 (0)70-588 05 92

Relaterat innehåll

ELECTRIFY THE FUTURE

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Nexans
Kabelgatan 1 A
514 70 GRIMSÅS
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum