Gå direkt till innehåll
Nexans förbinder sig att vara koldioxidneutral 2030

Pressmeddelande -

Nexans förbinder sig att vara koldioxidneutral 2030

Nexans har varit en aktör i den hållbara elektrifieringen av världen under lång tid. De stora industrikoncernernas övergång till att vara mer engagerade i utfasningen av fossila bränslen i energisystemen är högre prioriterat än någonsin tidigare.

Den globala efterfrågan på el kommer att fortsätta öka i framtiden, vilket innebär flera utmaningar för elektrifieringsprojekt. Nexans har en unik position att kunna påverka i dessa frågor. Nexans är fullt medveten om sitt ansvar för elektrifiering och arbetar operativt för att uppnå detta mål. Det är därför som företaget under sin första Climate Day tillkännagav att man kommer att vara koldioxidneutrala 2030. Nexans planerar att uppnå koldioxidneutralitet genom en tydligt definierad färdplan:

  • En genomsnittlig årlig minskning av företagets utsläpp av växthusgaser med 4,2 %, särskilt inom tillämpningsområde 1 och 2 ;
  • 100 % av produktionsanläggningarna certifierade enligt ISO 14001;
  • 100 % av avfallet från produktionen ska återvinnas;
  • 100 % av FoU-projekten ska vara inriktade på energieffektivitet och energiomställning, och främja eko-design och erbjudanden med låga koldioxidutsläpp;
  • Optimering av logistikflöden genom att använda multimodala transporter och kortare leveransvägar;
  • 100 % av Nexans kabeltrummor ska anslutas med hjälp av IoT -teknik och vara återvinningsbara;
  • 100 % av bilflottan som körs av Nexans anställda ska bytas ut mot antingen laddhybrider eller renodlade elbilar;
  • Användning av förnybar energi via lokal produktion eller inköp av avkolad energi till alla verksamhetsorter;
  • Införande av lösningar för energieffektivitet på alla platser.

Mot bakgrund av det åtagande som fastställts av den europeiska gröna given och Parisavtalet (COP21) om att fastställa en gräns för den globala uppvärmningen till 1,5°C till 2030, är Nexans mer engagerad än någonsin när det gäller att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Christopher Guérin, VD för Nexans: – Vårt engagemang för koldioxidneutralitet berör alla aspekter av vårt företag ,från tillverkning av produkter, utveckling av innovationer och lösningar, styrning av den dagliga verksamheten till användning av råvaror och arbetsvanor. Alla team på Nexans är mobiliserade och fullt engagerade, både individuellt och kollektivt, eftersom att vi ska lyckas uppnå vårt mål är centralt för de tre P:na i vår företagsledningsfilosofi: People, Planet, Profit (Människor, Planet, Vinst).

– Vi bekräftar mer än någonsin vårt kulturella, industriella och kommersiella ansvar och engagemang, eftersom vi är medvetna om att våra åtgärder, liksom vår produktion, våra produkter och tjänster, har en omedelbar påverkan på klimatfrågorna.

Vi är Nexans.

Vårt uppdrag är att vara den centrala operativa ledaren i elektrifieringen av världen och leda övergången till en ren och cirkulär energiförbrukning de närmaste decennierna. Vi tror att el kommer att vara den viktigaste tillgången för att fasa ut kolet.

Kontakt:

Aurelia Baudey-VignaudInvestor relations
Tel +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com

Catherine GaripogluVP Communication
Tel +33 06 08 68 83 68
catherine.garipoglu@nexans.com

Minaa El BazMedia Communication
Tel +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.co

Relaterade länkar

Ämnen


Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger också till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE. Med en industriell närvaro i 34 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2019 närmare 26 000 anställda och en nettoomsättning på 6,7 miljarder euro.

Presskontakt

Gabriella Myrén

Gabriella Myrén

Presskontakt CoE Communications Manager Nordics +46 (0)70-588 05 92

Relaterade nyheter

ELECTRIFY THE FUTURE

Nexans är en drivande kraft i världens omställning till en mer uppkopplad och hållbar energiframtid. I mer än 120 år har bolaget tryggat tillgången på energi genom att erbjuda kunder avancerade kabelteknologier för kraft- och dataöverföring. Utöver kabellösningar erbjuder Nexans idag sina kunder en komplett service baserad på digital teknologi för att maximera prestandan och effektiviteten i deras affärskritiska utrustning. Koncernen utvecklar lösningar och tjänster i hela värdekedjan inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).

Nexans
Kabelgatan 1 A
514 70 GRIMSÅS
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum