Gå direkt till innehåll
Almedalen: Anhörig och yrkesverksam - en omöjlig kombination?

Almedalen: Anhörig och yrkesverksam - en omöjlig kombination?

Tid 30 Juni 2014 14:30 – 15:30

Plats Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Arbetsgivare riskerar att tappa kompetent personal och att inte framstå som en attraktiv arbetsplats. 900 000 anhöriga i yrkesverksam ålder riskerar att få mer stressrelaterade sjukdomar vilket blir en ökad kostnad för samhället. Hur vill näringslivet, politiker och forskare lösa ekvationen?

Kategorier

Kontakter

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 010 358 30 64

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.