Gå direkt till innehåll

Almedalen: Framtidens anhörigstöd - när anhöriga till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bestämmer

Tid 3 Juli 2014 14:30 – 14:30

Plats Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Företrädare för anhörig- och funktionshinderrörelsen debatterar framtidens anhörigstöd mot bakgrund av riksrevisionens rapport. Vilka är de viktigaste anhörigfrågorna? Vilka förslag och konstruktiva idéer uttrycker anhöriga? Finns förutsättningar för en samverkan kring framtidens anhörigstöd?

Kategorier

Kontakter

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 010 358 30 64

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.