Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev nr 3, 2012

  • Föräldragrupper på nätet - direkt från hemmet
  • Boktips: Lite lagom ovanlig - om att vara förälder till barn med funktionsnedsättning
  • Distanskurs i AKK. Föräldraplatser på högskolekurs i samproduktion med Mälardalens högskola
  • Sällsynta diagnoser
  • Programpunkter för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning på NkA:s regionala mötesdagar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.