Gå direkt till innehåll
Lennart Magnusson, Nka, Socialminister Lena Hallengren, Ann-Marie Högberg AHR
Lennart Magnusson, Nka, Socialminister Lena Hallengren, Ann-Marie Högberg AHR

Nyhet -

​Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi. Ett annat viktig önskemål är att syskon ska ingå i barn som anhöriga i hälso-och sjukvårdslagen, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Andra dagen av den 21:a Anhörigriksdagen, i Varberg, den 8 maj, talade socialminister Lena Hallengren. Hon började med att tacka för årets tema: Barn och unga anhöriga.

–Jag vill tacka för att ni har valt ett så viktigt tema som barn som anhöriga. Hoppas det bidrar till en ögonöppnare. Nya perspektiv kräver lite mod och man måste var uthållig, konstaterade hon och lyfte vidare vikten av att satsa på mer på stödjande strukturer för att anhöriga ska orka ge stöd och hjälp till sina nära och kära.

Hon lyfte även skolan som en viktig resurs för att uppmärksamma och ge stöd till barn och unga anhöriga och betonade samtidigt:

–Ska man skapa ett brett förebyggande arbete måste barn till föräldrar med problematik uppmärksammas. Ibland kan det bara behövas en enkel insats, som att fråga den som drabbats: Har du barn? Hur mår de? Vem ser till dem ikväll? Vi har alla i samhället, oavsett roll, ett stort ansvar för att se och uppmärksamma de här barnen.

Lena Hallengren betonade att kunskapsspridning inom området anhöriga är a och o. –Nka är en viktig aktör för att sprida kunskap, slog hon fast.

På frågan vad som är det viktigaste för att lyfta livskvaliteten för anhöriga? svarade Lena Hallengren: –Det handlar om att det ska finnas tillräckligt med stöd för att orka vara anhörig. Här finns det fortsatta utvecklingsmöjligheter.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Simon Heins

Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterade nyheter

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.