Gå direkt till innehåll
Filmer med anhöriga som berättar
Filmer med anhöriga som berättar

Nyhet -

Fyra nyproducerade kortfilmer om anhöriga väcker till eftertanke

–Förhoppningsvis kan filmen vara till hjälp för andra, som på samma satt som vi mist en nära anhörig. Därför känns det viktigt att delta i en film om att vara anhörig, säger Leif Svanlund. Han har kommit i sällskap med sitt barnbarn Filip Svanlund, 16 år, som för sex år sedan miste sin mamma.

I början av december bjöd Röda Korset in till premiärvisning av fyra kortfilmer om anhöriga på huvudkontoret i Stockholm.

Filmerna om anhöriga har producerats av deltagare på dokumentärlinjen på Röda Korsets folkhögskola, i nära samarbete med Röda Korset Sverige, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och Anhörigas Riksförbund.

De fyra filmerna visar anhöriga i olika livssituationer. I filmerna får vi följa personerna i deras vardag, med såväl utmaningar som i glädjestunder. Genom det raka, dokumentära berättandet får tittarna komma nära de anhöriga och deras närstående på ett djupt berörande sätt. Något som väcker till eftertanke och insikt om hur viktigt stödet från samhället är till anhöriga, oavsett livssituation. Genom filmerna ökar även förståelsen för hur besvärligt livet kan bli om stödet uteblir eller inte ges i tillräckligt stor utsträckning.

Läs mer

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.