Gå direkt till innehåll
Lediga tjänster hos Nka

Nyhet -

Lediga tjänster hos Nka

Nka söker möjliggörare/praktiker inom områdena: Anhöriga och äldre samt Anhöriga till närstående med funktionsnedsättning.

Anhöriga till äldre

Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd till anhöriga till äldre personer, såväl anhöriga i yrkesverksam ålder som äldre anhöriga. Hos oss finns också möjlighet till deltagande i forskning, utveckling och personlig kompetensutveckling inom området. Nka erbjuder också internationellt arbete, då det i Nka:s uppdrag ingår att vara en samordnande nationell kontaktpunkt för anhörigfrågor.

Anhöriga till närstående med funktionsnedsättning

Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår också att ge individuellt råd och stöd till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Hos oss finns möjlighet till deltagande i forskning, utveckling och personlig kompetensutveckling inom området. Nka erbjuder också internationellt arbete, då det i Nka:s uppdrag ingår att vara en samordnande nationell kontaktpunkt för anhörigfrågor.

Vår arbetsplats

Nka arbetar nationellt med anhörigfrågor på uppdrag av Socialstyrelsen och fungerar som ett nationellt expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Nka:s verksamhetsområde omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning och då arbetet sker på nationell nivå innebär det en del resor. Arbetet förutsätter att du har körkort. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och har kontor i Kalmar, Stockholm och Borås.

Läs mer

Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.