Gå direkt till innehåll
Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under hösten
Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under hösten

Nyhet -

Nka erbjuder flera intressanta webbinarier under hösten

Nka erbjuder ett antal webbinarier under hösten inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga. Medverkan i webbinarierna är helt kostnadsfritt.

Webbinarium hösten 2016

16 september kl. 10:00-12:00
- om webbutbildningen Stöd till anhöriga. Med Gunilla Matheny och Paul Svensson.

11 oktober kl. 15:00-16:15
- om sömn och sömnsvårigheter hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Med Miriam Ekstedt och Ann-Kristin Ölund.

26 oktober kl. 14:00-15:00
- om kunskapsöversikten som handlar om stödprogram till anhöriga som ger insatser till närstående med stroke. Med Eva Månsson Lexell.

8 november kl. 14:00-15:00
- om kunskapsöversikten Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Med Iréne Ericsson och Marie Persson.

Vad är ett webbinarium?

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.