Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Foto: Symbolbilder

Foto: Symbolbilder

Nka har överlämnat en skrivelse till Socialminister Lena Hallengren som lyfter frågan att synliggöra och inkludera syskon i 5 kap. 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen. Frågan om syskon har diskuteras vid vårt senaste möte inom forskarnätverket barn som anhöriga varpå Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Annemi Skerfving, Fil. dr i socialt arbete vid Stockholms universitet tog tag i detta och har tillsammans med Nka författat brevet till ministern. Frågan har även varit uppe inom nätverket idéburna organisationer – barn som anhöriga, som även initierade förslag om förtydligande av lagen, se skrivelsen.

Barn som är anhöriga till syskon med ohälsa och funktionsnedsättning har blivit en alltmer uppmärksammad fråga under de senaste åren, såväl i forskning som i praktiken. Syskonens situation, behov och önskemål om stöd har lyfts och behandlats under möten i Nationellt kompetenscentrum anhörigas nätverk Barn som anhöriga, såväl i forskarnätverket som i nätverket för idéburna organisationer. Nätverksdeltagarna har samfällt framfört behovet av att förtydliga Hälso- och sjukvårdslagen och lyfta syskons roll. Detta genom att: - göra tillägg avseende syskon till personer som berörs av lagen så att de också inkluderas i lagen - förtydliga sista meningen i 7 paragrafen "Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider." så att den uttrycks på samma sätt som de övriga tillstånden som behandlas i 7 paragrafen.

Läs hela skrivelsen (öppnas i nytt fönster)

Relaterade länkar

Ämnen


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195