Gå direkt till innehåll
"En (o)möjlig kombination?" - en digital berättelseserie

Pressmeddelande -

"En (o)möjlig kombination?" - en digital berättelseserie

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Arbetsgivare för anhöriga är ett samarbetsprojekt mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas riksförbund. Vi arbetar för ett mer anhörigvänligt arbetsliv som innebär att arbetsplatser runt om i landet ska fungera i livets alla skeden. Arbetsgivare bör ha ett anhörigperspektiv i styrdokument såväl som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De senaste två åren har Arbetsgivare för anhöriga lagt grunden för ett nätverk med anhörigvänliga arbetsgivare med syfte att dessa ska utbyta erfarenheter och kunskaper kring kombinationen yrkesverksam och anhörig. En hållbar arbetsplats är också en attraktiv arbetsplats med minskad, stressrelaterad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Den första berättelsen i filmserien handlar om Pontus vars dotter Moa har diagnosen ADHD. Filmen ger en inblick i Pontus vardag och beskriver hur hans arbetssituation påverkas av att han samtidigt är anhörig. Pontus ger även sin syn på hur du som arbetsgivare kan stödja en medarbetare som är anhörig. Länk till filmen: http://www.anhoriga.se/arbetsgivare-for-anhoriga/digitala-berattelser/min-dotter-har-adhd/

Via Arbetsgivare för anhörigas webbplats: www.arbetsgivare.anhoriga.se kommer det att lanseras en film i veckan med ett uppehåll under sommaren, så håll utkik!

Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv för alla!

Fotnot: Arbetsgivare för anhöriga använder begreppet anhöriga för de som stödjer, hjälper eller vårdar en person som de har en relation till.

Kontakt: Karin Holmåker, projektkoordinator, karin.holmaker@anhoriga.se, 0480-41 80 34

Pontus Oscarsson, pontus.oscarsson@hotmail.com, 0702-18 14 12


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Nationellt kompetenscentrum anhöriga har tillsammans med Anhörigas Riksförbund fått finansiering
från Socialdepartementet att under 2012-2014 arbeta med projektet och nätverket Arbetsgivare för
anhöriga. I samarbete med arbetsgivare utvecklar projektet stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett
hållbart arbetsliv genom att skapa och utveckla ett nätverk av arbetsgivare.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15