Gå direkt till innehåll
Inspirationsdag om stöd till anhöriga vid demenssjukdom

Pressmeddelande -

Inspirationsdag om stöd till anhöriga vid demenssjukdom

Inspirationsdagen Vardagshjälte i skuggan av demens tar upp stöd till anhöriga som vårdar en person med demenssjukdom. Syftet är att lyfta fram anhörigas behov och inspirera till nya idéer och lösningar.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum bjuder in en rad forskare och sakkunniga inom området till Folkets hus i Stockholm.

Inspirationsdagen vänder sig till anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, anhörigvårdare, politiker, beslutsfattare och personer inom intresseorganisationer.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Kontakter

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.