Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - anhörigfrågor diskuteras i Lund

Drygt 1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det innebär närmare var femte person i vuxen ålder, enligt Socialstyrelsens senaste befolkningsstudie. Utan de anhörigas omsorgsinsatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av omsorg.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder därför in press och media för att rapportera om mötesdagen i Lund.

Under mötesdagen deltar bland andra Socialstyrelsen, Anhörigas Riksförbund och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Under mötesdagen hålls seminarier, föreläsningar och workshops inom områdena – anhöriga till äldre, anhöriga till personer med psykisk ohälsa, barn som anhöriga, samt anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.

Ur programmet:
En regional satsning i Skåne handlar om att utveckla lokala nätverk för kommunernas anhörigstödjare/koordinatorer. Det satsas nu på nätverksträffar och en årlig konferens som innehåller föreläsningar och workshops utifrån prioriterade ämnesområden. En studie genomförs också för att följa upp arbetet. Malmö stad och Hässleholms kommun medverkar i studien tillsammans med Nka och sju andra kommuner i Sverige. Den genomförs av FoU Välfärd, kommunförbundet Skåne och Malmö FoU. En första delrapport är färdig och underlaget finns med i en gemensam rapport som presenteras under Mötesdagen i Lund.
- Genom att kartlägga hur anhörigstödet organiseras, erbjuds och följs upp kan vi få större kunskap om vad som fungerar och inte och därmed erbjuda ett bättre och bättre anhörigstöd framöver, berättar Annica Forsgren, verksamhetsledare FoU Välfärd, Kommunförbundet Skåne.

Var: AF-Borgen Lund

När: Torsdagen den 6 december kl. 09:30-16:30

Kontakt:
Lennart Magnusson, verksamhetschef, NkA. Tfn: 0480-41 80 21
Fredrik Jansson, Informatör - äldre. Tfn: 0480-41 80 25
Ellinor Bjurnemark, informatör - flerfunktionsnedsättning. Tfn: 0480-41 80 36
Karoline Ödell, informatör – barn som anhöriga. Tfn: 0480-41 80 39

Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenhet och kunskap tas tillvara.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.