Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stöd till anhöriga ger stora besparingar för samhället

 –Samhället har allt att vinna på att ge mer stöd till anhörig till personer med flerfunktionsnedsättningar. Därför är det samlade kunskapsstödet inom verksamheten ”Nka - Nationellt kompetenscentrum anhörig” ovärderligt, säger Gunnar Halin, från Boden, och pappa till två döttrar med flerfunktionsnedsättning och aktiv i FUB, För barn, unga vuxna med utvecklingsstörning.

Tillsammans med nära 400 personer deltar han i konferensen

”Livets möjligheter”
- nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning,
som pågår under två dagar, 10-11 mars på Essingen konferenscenter.

Livet som anhörig till personer med flerfunktionssättning lyfts inte tillräckligt ofta fram i ljuset. Likaså är tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan anhöriga, specialister och politiker få. Något Nka vill skapa tillfälle till bland annat genom att anordna konferensen ”Livets möjligheter.

– Genom det kunskapstöd som Nka har arbetat fram underlättas kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga oavsett var du bor i landet. Ofta finns spetskompetensen i storstadsregionerna och bor man som jag i Norrbotten kan det vara svårare att få tillgång till adekvat information och erfarenhetsutbyte. Tack vare Nka:s möjlighet att sprida kunskap via nätet får vi mer tillgång till ökade kunskaper avsett var du bor i landet, säger Gunnar Halin, från Boden och pappa till Cecilia och aktiv i FUB.

Han får medhåll från Marie Arvidsson, mamma till Hillevi Larsson, 23 år och rådgivare på brukarkooperativet JAG, som tycker att erfarenhetsutbytet, som konferensen och Nka:s verksamhet möjliggör, är ovärderlig.

– Livet som anhörig till ett barn eller ungdom med flerfunktionsnedsättning är ofta väldigt tufft. Därför är det extra viktigt att få dela erfarenhet och få lite ny inspiration. Vi anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning är en glömd grupp, speciellt i jämförelse med anhöriga till äldre.
Och anhöriga är inte bara vi föräldrar, utan syskon och ofta även mor- och farföräldrar, säger Marie Arvidsson och betonar:

– Vi behöver stöd på olika sätt. Det bästa stödet till anhöriga är självfallet att ge rätt stöd och service till våra barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.


Både Gunnar Halin och Marie Arvidsson oroas över de tendenser till besparingar, framförallt inom LSS, som de ser idag.

– Vi har länge tagit lagen om stöd och service till funktionsnedsatta, LSS och barnkonventionen som självklara. Idag tycker jag inte det är så längre. Förutom att räcka till för våra barn och unga, måste vi nu allt för ofta också ta fighten för det som vi tidigare betraktat som självklara rättigheter. Därför är en sådan här konferens också viktig. Tillsammans blir vi starkare och kan stå upp och ställa krav på rättmätigt stöd till anhöriga och våra barn och unga med funktionsnedsättning, säger Marie Arvidsson.

Och Gunnar Halin är av egen erfarenhet övertygad om det med rätt stöd till familjer och anhöriga finns stora besparingar för samhället att hämta:

– Om inte vi anhöriga i tillräcklig utsträckning orkar vara stöd för våra barn och ungdomar med flerfunktionsnedsätting måste olika samhällsinstanser rycka in. Det med stora kostnader som följd. Därför finns det både mänskliga och samhällsekonomiskt vinster med att ge bra stöd till anhöriga, som Nka är ett bra exempel på.

– Konferensen ”Livets möjligheter” sätter ljuset på möjligheterna till ett gott liv för barn, unga och vuxen med flerfunktionsnedsättning, och deras anhöriga. Drygt 40 procent av de närmare 400 deltagarna på konferensen är anhöriga, och unga och vuxna med flerfunktionsnedsättning. Övriga är personal, specialister, forskare och politker Att vi har så många anmälda till konferensen visar vilket stort intresse de här frågorna röner och det stora behovet av att få samlas och diskutera frågor som rör villkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar och anhöriga.

Läs mer om konferensen: www.anhoriga.se

Fakta: Nationellt kunskapsstöd. Under 2012-2014 har Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, ett regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt kunskapsstöd inom området anhöriga och till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Syftet med stödet är att det ska underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga.

Kontakt:

Gunnar Halin, pappa till, FUB, För Barn, Unga och Vuxna med Utveckingsstörning,

Mobil: 0706 -75 00 22

Marie Arvidsson, mamma till Hillevi 23 år, Brukarkooperativet JAG, Mobil: 0709 - 66 20 40

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka

Mobil: 0706 - 30 23 21


Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterat material