Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Klas Nelfelt, FSDB och Helene Engh, Nkcdb

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Dagens Nyheter

Idag publicerades en annons av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) i Dagens Nyheter. Annonsen ämnar att sprida kunskap om dövblindhet och dess konsekvenser samt belysa att det idag har blivit svårare att beviljas insatser som ledsagning och assistans enligt LSS. Tolkningen av personkrets 3, där personer med dövblindhet borde ingå, har föränd

Ny bok om att vara förälder till ett litet barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Ny bok om att vara förälder till ett litet barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Boken "När ditt barn inte ser och hör som andra" riktar sig till föräldrar med små barn som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. I boken finns råd och tips om hur en förälder kan stödja barnets utveckling från det första levnadsåret upp till förskoleåldern. Råden i boken är noggrant utvalda och bygger på global kunskap och erfarenhet av att stödja små barn med dövblindhet.

Kontakter

Karen Catalán

Karen Catalán

Presskontakt Administratör Publikationer, material, utbildningar och kursverksamhet 076-1060257

En mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en övergripande nationell resurs som tillhandahåller specifik kompetens för att samhällsaktörer på olika nivåer ska kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående. Nkcdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet under Stiftelsen Mo Gård och har sedan 2013 Socialstyrelsen som uppdragsgivare.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Kungsgatan 2 C
223 50 Lund
Sverige