Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

En mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en övergripande nationell resurs som tillhandahåller specifik kompetens för att samhällsaktörer på olika nivåer ska kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående. Nkcdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet under Stiftelsen Mo Gård och har sedan 2013 Socialstyrelsen som uppdragsgivare.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Kungsgatan 2 C
223 50 Lund
Sverige