Pressmeddelande -

Framtidens Malmö i storstadsförpackning

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är lättillgänglig infrastruktur en nyckelfaktor. Genom ”Storstadspaketet” kommer stadens infrastruktur och bostadsbyggande att utvecklas, där Norconsult har vunnit uppdraget att utreda och förprojektera Malmö Expressen linje 4 genom Kirseberg/Segevång. 

En nära kollektivtrafik ger ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större arbetsmarknadsregion. Inom ramen för ”Storstadspaketet” kommer Malmö stad att utvecklas genom förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande, där bland annat Malmö Expressen (MEX) linje 4 ingår. Norconsult har vunnit uppdraget att utreda och förprojektera MEX linje 4 genom Kirseberg/Segevång.

- Norconsult har spetskompetens inom trafikutformning och därför är det extra roligt att vi är med och utformar framtidens kollektivtrafik, säger Jonas.

Uppdraget omfattar en förstudie som ska utreda och förprojektera kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder, samt att föreslå åtgärder för att förbättra stadsmiljön längs sträckorna.

- Detta kommer att leda till en lång rad hållbara förbättringar såsom ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister, attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik, ökad resandekapacitet samt bättre förutsättningar för eldrift i stadens busstrafik som ger renare luft och tystare fordon, säger Jonas.

På sikt kommer den förbättrade infrastrukturen även ge ökad trygghet, ökade gröna värden, minskad risk för översvämningsskador längs sträckan och en mer attraktiv stadsmiljö.

Planerad genomförandefas för storstadspaketet är perioden 2018-2031.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • infrastruktur
  • miljö
  • samhällsplanering
  • säkerhet

Regioner

  • Skåne

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Catharina Johansson

Kommunikationsansvarig +46 10 141 80 35

Relaterat innehåll