Pressmeddelande -

Kust- till kustbanan optimeras med digital spetskompetens

I somras vann Norconsult det prestigefulla uppdraget att genomföra åtgärdsvalsstudier på Kust till kust-banan för Trafikverket. Nu utökas samarbetet i uppdraget med digital specialistkompetens från Norconsult Astando – en av branschens mest anlitade konsulter inom trafikanalys.

Kust till kust-banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona, med genomgående trafik mellan Göteborg och östra Småland samt Blekinge. Flera delsträckor på kust-kustbanan är idag högt trafikerade med många pendlare och tung godstrafik, därför finns ett riksintresse av att höja kapaciteten på sträckan.

Norconsults uppdrag består i att beskriva brister i dagens järnväg- och vägsystem på hela sträckan och föreslå hur dessa kan förbättras, samt att beakta effekterna av den kommande höghastighetsbanan på sträckan Göteborg-Borås.

- Genom åtgärdsvalsstudien kommer vi att kunna peka på hur vi kan spara in restid och knyta ihop och stärka regionerna i de län som sträckan passerar, säger uppdragsledare Jonas Bengtsson.

Uppdraget kommer att utföras i samarbete med Norconsult Astando, som har lång erfarenhet av digitala lösningar inom väg- och trafiknät. Med hjälp deras kompetens ska den regionala tillgängligheten på Kust till kust-sträckan illustreras där isokron-kartor visar hur många människor som nås vid olika restidsintervall.

- Förutom att Astandos kompetens skapar mervärde för vår beställare Trafikverket är vi glada över att ha hittat en bra samarbetsform tillsamman med dem, säger Jonas. Att hitta nya dörrar i nya samarbeten med den starka kompetens som finns inom koncernen är jättekul, avslutar han. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • tillgänglighet
  • infrastruktur

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Catharina Johansson

Kommunikationsansvarig +46 10 141 80 35

Relaterat innehåll