Pressmeddelande -

Norconsult föreslår förbättringar på Kust till kust-banan

Norconsult har vunnit ett uppdrag kring Åtgärdsvalsstudier för sträckan från Göteborg till Kalmar och Karlskrona (Kust till kust-banan).

Åtgärdsvalsstudier är en metodik för förberedande studier som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Studien innefattar såväl person- som godstrafik.

Norconsults uppdrag handlar om att beskriva brister i dagens järnväg- och vägsystem på hela sträckan och föreslå hur dessa kan förbättras, samt att beakta effekterna av den kommande höghastighetsbanan på sträckan Göteborg-Borås. Detta är ett stort och viktigt utredningsuppdrag som beräknas pågå ända fram till 2021.

Mats Lithner, Utvecklingschef för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att vinna uppdraget.

- Vi har satt ihop ett starkt team bestående av våra bästa utredare både inom väg- och järnväg, säger Mats. Ett viktigt uppdrag för hela Norconsult som visar på att vi har en hög kompetens och många goda referenser inom såväl infrastruktur som samhällsplanering, fortsätter han.

Spår- och Järnvägsteamet har vunnit flera stora anbud, och Mats påminner om att vi har behov av nya medarbetare i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Varberg och Göteborg.

Ämnen

  • Miljö, energi

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll