Pressmeddelande -

Norconsult lyfts som en av Stockholms främsta leverantörer

I veckan kunde Norconsult fira ett förnyat förtroende från Exploateringskontoret Stockholms stad, där man erhöll andra plats på ramavtal avseende gatuprojektering. Utöver detta signerade företaget även ett helt nytt ramavtal med Trafikkontoret Stockholms stad vid årsskiftet.

Vid den senaste upphandlingen gällande gatuprojektering fick Norconsult återigen förtroendet att projektera gator och vägar åt Stockholms stads Exploateringskontor. I tilldelningsbeslutet konstateras att Norconsults presentation uppvisade ”insikt och förståelse som exceptionellt väl motsvarar beställarens syn på ramavtalsuppdragets krav och förutsättningar”.

Utöver avtalet med Exploateringskontoret signerade Norconsult ett helt nytt ramavtal med Trafikkontoret Stockholms stad vid årsskiftet. Medarbetarna på team Väg och Trafik i Stockholm, med teamchef Mikael Eriksson, är mycket glada över de nya avtalen.

- Att vi hävdar oss i hård konkurrens och får förnyat förtroende är det bästa kvittot på att vi kunnat möta våra ambitioner om hög kvalitet i våra tjänster, säger Mikael. Extra glädjande är att Stockholms stad i dessa upphandlingar lagt stor vikt vid hållbarhetsfrågor, som är ett starkt fokusområde för Norconsult. Vi ser fram emot att fortsatt kunna bidra till en mer hållbar stad för alla, avslutar han.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • samhällsplanering
  • infrastruktur
  • miljö

Regioner

  • Stockholm

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Catharina Johansson

Kommunikationsansvarig +46 10 141 80 35

Relaterat innehåll