Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till lunchmöte - Början till slutet för skatteparadisen?

I oktober skrev de nordiska länderna nya avtal med kanalöarna Jersey och Guernsey, som gör det svårare för personer som ägnar sig åt gränsöverskrivande skattefusk. Det är ett av resultaten av Nordiska ministerrådets arbete för att förhindra skatteflykt. För närvarande pågår förhandlingar med bland annat Bermuda, Cayman Islands, brittiska Jungfruöarna, nederländska Antillerna och Aruba. Målet är att få till stånd fler nya informationsutbytesavtal under 2009.

Som en direkt följd av finanskrisen har Tyskland och Frankrike samtidigt beslutat om skärpta åtgärder mot skatteparadisen. Frankrikes president Nicolas Sarkozy kräver att skatteparadisen inkluderas i EU:s åtgärdspaket for att lösa finanskrisen och Tysklands finansminister Peer Steinbruck har offentligt uttalat att Schweiz borde svartlistas av OECD. Det spekuleras också i vad Barack Obamas makttillträde kommer få för konsekvenser for skatteparadisen. Under sin tid som senator i USA har Obama varit drivande i kampen mot skatteparadisen.

Arbetet inom Nordiska ministerrådet för att förhindra skatteflykt leds av Torsten Fensby, som tidigare har arbetat tio år i OECD. De avtal som skrivs mellan nordiska länder och så kallade skatteparadis är informationsutbytesavtal som ger skattemyndigheterna tillgång till upplysningar om skatteskyldigas kapitalplaceringar och inkomster. Det nordiska samarbetet ger extra styrka i förhandlingsarbetet och sänker kostnaderna, men avtalen är av konstitutionella skäl bilaterala.

Under lunchmötet berättar Torsten Fensby om arbetet med att koordinera de nordiska ländernas ansträngningar att uppnå avtal med "skatteparadis". Han ger också sin syn på hur det nya politiska läget som har uppstått påverkar det nordiska samarbetet mot skatteflykt. Katrina Björk, sektionschef på Skatteverket, talar om avtalens betydelse för Sverige och kampen mot internationell skatteflykt. Karin Arvidsson, kommunikationschef på Nordiska ministerrådet, är moderator.

Tid: fredagen den 5 december kl 12.00-13.30, lunchsmörgås serveras kl 11.30

Plats: Norden i Fokus, Hantverkargatan 33

Anmälan: senast den 2 december till carolina@norden.se

Välkommen!

Vänliga hälsningar,

Carolina Ehrnrooth, Norden i Fokus - Nordiska ministerrådets informationskontor

Tel +46 (0)8-506 113 22 Mobil +46 (0)709 283644 carolina@norden.se

Norden i Fokus

är Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm. Vi arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Vårt mål är att ge den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus ordnar seminarier om dagsaktuella frågor inom politik, näringsliv och kultur. Vi riktar oss främst till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer. Norden i Fokus finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavík och Oslo.

Nordiska ministerrådet

är samarbetsorganet för de nordiska ländernas regeringar. Statsministrarna har det övergripande ansvaret för samarbetet. Verksamheten koordineras av de nordiska samarbetsministrarna och en rad olika fackministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades 1971.

Ämnen

Regioner


Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Vi uppmärksammar aktuella nordiska frågor inom tex. politik, näringsliv, miljö, samhälle och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer

Kontakter

Matts Lindqvist

Matts Lindqvist

Presskontakt Kommunikationsrådgivare Sverige +46 73 855 3355 Nordiska ministerrådet

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Nordiska ministerrådet
Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden