Gå direkt till innehåll
Fem unga klimatengagerade unga från norden bevakar COP25
Fem unga klimatengagerade unga från norden bevakar COP25

Pressmeddelande -

Nordens unga med på COP25

Fem klimatengagerade ungdomar från hela norden har en särskild roll under COP25.

Tillsammans med klimatministrarna ska de fokusera på förväntningarna på klimatmötet, och de ska noga följa Norden och rapportera om vad som tas upp i Madrid och på det nordiska samarbetets klimatveckor i Stockholm.

– Vi ska samarbeta med unga när det gäller klimatutmaningen och lösningarna. De har själva massor av idéer, och vi är villiga att lyssna på dem, säger Mary Gestrin, kommunikationschef för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Därför öppnar det nordiska samarbetet dörrarna för unga till de nordiska klimatveckorna i Stockholm. Klimatveckorna bjuder på publika evenemang och fungerar som en digital bakdörr till COP25 och FN:s klimatförhandlingar i Madrid.

Olika profiler med ett gemensamt uppdrag

Ungdomarna kommer från fem nordiska länder och representerar olika profiler i klimatdebatten. Där finns ungdomspolitikern, aktivisten, affärskvinnan och studenten. Gemensamt för dem alla är att de har tackat ja till att vara med i debatten med ministrarna och efteråt rapportera från COP25 som nordiska ”nyckellyssnare”, key listeners.

– Var och en av dem har ett 24-timmarspass där de följer COP25 i Madrid och de nordiska aktiviteterna i Stockholm. Därefter gör de sina key listener-rapporter i form av en video som sänds ut till unga i hela Norden och till COP25, förklarar seniorrådgivare Mikael Carboni Kelk. Efter den första COP25-veckan möts ungdomarna igen för att utvärdera hur det har gått så långt. Utvärderingen ska också nå ut och skapa klimatengagemang bland andra unga i Norden och i världen.

Nordiska key listeners: 

Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning AB, Sverige
Karolina Lång, Ungdomens Nordiska råd, medverkar i FN:s konvention om biologisk mångfald / redaktionskommittén, Finland
Alex Sigal från Norge
Jonas Færgeman, ReGeneration 2030, Danmark

Förhoppningar och förväntningar på ministrarna 

Isabella Lövin, Sveriges miljö- och klimatminister, Krista Mikkonen, Finlands miljö- och klimatminister och Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands nordiska samarbetsminister, ska i Stockholm den 2 december träffa de fem klimatengagerade ungdomarna. Tillsammans ska de diskutera möjligheterna för COP25. I diskussionen deltar också unga från COP25, digitalt från Madrid. Utgångspunkten för debatten är ungdomarnas förhoppningar och förväntningar på politikerna och på COP25.

Kom också du för att följa det intressanta samtalet!
2.12 kl. 18.30–19.30 Hopes and expectations for COP25 – Nordic climate ministers and young people https://www.norden.org/sv/begivenheder/climate-action-and-youth

#NordicClimateAction Weeks i Stockholm 2-13.12!

Ämnen


Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Vi uppmärksammar aktuella nordiska frågor inom tex. politik, näringsliv, miljö, samhälle och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer

Kontakter

Matts Lindqvist

Matts Lindqvist

Presskontakt Kommunikationsrådgivare Sverige +46 73 855 3355 Nordiska ministerrådet

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss till tjänstemän, politiker, journalister, intresseorganisationer och allmänheten.

Nordiska ministerrådet
Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden