Gå direkt till innehåll
Några steg närmare helt förnybart – miljövärden för 2019 klara

Nyhet -

Några steg närmare helt förnybart – miljövärden för 2019 klara

Norrenergis miljövärden för 2019 är klara och vi ligger stabilt kvar på en hög andel förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion – 99,2 procent enligt Bra Miljöval. Detta tar oss några steg närmare vårt mål att vara helt fossilfria.

Andelen förnybart bränsle i vår värmeproduktion 2019 var 99,2 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 1,8 gram per kilowattimme. Detta innebär att vi tar oss några steg närmare vårt mål att vara helt fossilfria. 2018 låg vi på 98,8 procent förnybart bränsle i värmeproduktionen och andelen koldioxidekvivalenter per levererad kilowattimme var 4 gram. 

– Vi är glada att vårt kontinuerliga arbete med att minska Norrenergis klimatpåverkan ger resultat. Förutom olika åtgärder vi gjort under året var 2019 också något varmare än ett normalkallt år. Sammantaget har det lett till att vi kunnat öka andelen återvunnen och förnybar produktion i vår streamade värme och kyla, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi.

Förbättrat klimatavtryck även för vår fjärrkyla
Andelen förnybart bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år. Och andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 2 gram per kilowattimme – även det ett resultat som vi kunnat förbättra genom att begränsa våra köldmedieutsläpp ytterligare. Genom förbättringsarbete inom rondering och läcksökning har vi kunnat minska vårt klimatavtryck även här.

Alla värden hittar du här.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Monica Vilhelmson

Monica Vilhelmson

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 475 05 60

Tillsammans för en hållbar stadsutveckling

Norrenergi värmer fler än 100 000 människor som bor och arbetar i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Vi är ett kommunägt, lokalt energibolag som satsar på förnybar energi.

Som ett resultat av många års offensivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor blev vi först ut i Sverige med att märka vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en märkning som innebär mycket höga miljökrav. Vi strävar efter att omsätta vår kunskap inom energiområdet till praktisk nytta för våra kunder. Genom att uppvisa bra miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla, och genom energitjänster och klimatkompensation, hjälper vi våra kunder i deras hållbarhetsarbete.