Gå direkt till innehåll

Pressinbjudan till seminarium om mål för näringslivsklimatet

Tid 16 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats Kommunhuset Norrtälje, Norrtäljesalen

Kommunen jobbar aktivt för att förbättra företagsklimatet. Som ett led i detta har vi i morgon tisdag ett Rådslag kring det nya näringslivsprogrammet. Till rådslaget är alla företagare välkomna och vi hoppas en öppen dialog med näringslivet kan göra vårt arbete mer efterfrågestyrt och bättre uppfylla den service företagen vill att kommunen ska tillhandahålla. Vid träffen kommer kommunen att representeras av ledande politiker och tjänstemän. Massmedia är också välkomna till detta rådslag. Plats: Kommunhuset Norrtälje, Norrtäljesalen Tid: 16.00- ca 19.00 För vidare information Anders Olander Näringslivschef Box 800 761 28 Norrtälje Tel: 0176-71903 Mob: 070- 671 23 04

Kontakter

Lars Lindberger

Lars Lindberger

Presskontakt Presschef Press, media, varumärke 073-962 36 95

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Norrtälje kommun
Estunavägen 14
761 28 Norrtälje
Sverige