Gå direkt till innehåll
Landsbygden tar aktiv del i kommunens 50-årsfirande 2021

Pressmeddelande -

Landsbygden tar aktiv del i kommunens 50-årsfirande 2021

År 2021 firar Norrtälje kommun 50 år. Det kommer att uppmärksammas både under själva jubileumsåret men redan i år kommer firandet att tjuvstarta runt om i kommunen. Det nybildade Landsbygdsrådet kommer vara en viktig del i planeringen.

Landsbygdsutvecklingen är en av de prioriterade satsningarna från den politiska ledningen i Norrtälje kommun, och ett exempel på det är det nybildade Landsbygdsrådet. I samband med Landsbygdsrådets första möte den 18 februari startade arbetet med att planera kommunens 50-årsfirande, där Landsbygdsrådet blir en aktiv del.

– Norrtälje kommun bildades 1971 genom att mindre kringliggande kommuner* slogs ihop till en större organisation. Även om vi numera har en stor kommun så är fortfarande dialogen med de mindre orterna väldigt viktig för kommunen. Landsbygden är någonting som är unikt med vår kommun och som lockar människor att flytta hit, säger Anders Olander (C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet.

– Det är viktigt att uppmärksamma kommunens alla delar och lyfta bygdens inflytande och betydelse för hur kommunen ska utvecklas framåt. Lokaldemokratin var stark innan kommunsammanslagningen och den fortsätter att vara det, tack vare allt engagemang som finns. Under 50-årsjubileet kommer vi att fira hela kommunen och alla orter, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vid mötet den 18 februari bjöds deltagarna i rådet in för att delta i planeringen av Norrtälje kommuns 50-årsfirande, och målet är att firandet ska märkas i hela kommunen och att alla invånare ska få ta del av festligheterna på hemmaplan. Det är dock inte bara rådet som kommer att få bidra till planeringen; alla invånare i kommunen får bidra med önskemål och synpunkter för att lyfta 50-årsfirandet på bästa sätt.

Under våren och sommaren kommer ett program att tas fram, och firandet av demokratin kommer att tjuvstarta redan under hösten, för att sedan blomma ut under jubileumsåret 2021.

– Det är intressant se hur mycket som har hänt under de här 50 åren. Den demografiska kartan ser delvis annorlunda ut. När kommunen bildades 1971 var vi 38 000 invånare och lagom till 50-års-jubileumet kommer vi vara närmare 64 000 invånare**, säger kommunens projektledare Torkel Andersson, som håller i planerna för jubileet.

Själva årsdagen av kommunsammanslagningen firas den 3 februari 2021, på dagen exakt 50 år efter det första fullmäktigesammanträdet. Jubileumsåret ska utgöra en plattform för att fortsatt bygga en sammanhållen kommun med stolthet, sammanhållning, gemenskap, framtidstro utifrån kommunens visioner och värdegrunder.

– Arbetet med Norrtälje kommun 50 år handlar om att planera och arrangera firandet men också om att utveckla och uppmärksamma Norrtälje kommun som organisation, säger Torkel Andersson.

För mer information om Landsbygdsrådet och 50-årsfirandet kontakta:
​Torkel Andersson, utvecklingsstrateg, torkel.andersson@norrtalje.se, 0176-711  68

* Nuvarande Norrtälje kommun bildades i kommunreformen 1971 av Norrtälje stad och landskommunerna Blidö, Frötuna, Häverö, Lyhundra, Rimbo, Roslags-Länna, Väddö samt en del ur Knutby landskommun.

** I november 2019 hade Norrtälje kommun 62 500 invånare och nettoinflyttningen är cirka 1 300 personer per år.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Lars Lindberger

Lars Lindberger

Presskontakt Presschef Press, media, varumärke 073-962 36 95

Relaterat innehåll

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Norrtälje kommun
Estunavägen 14
761 28 Norrtälje
Sverige