Gå direkt till innehåll
Presskonferens med Norrtälje kommun, Vattenfall och PTS – prognosen förändrad för Vattenfalls kunder

Pressmeddelande -

Presskonferens med Norrtälje kommun, Vattenfall och PTS – prognosen förändrad för Vattenfalls kunder

Åttonde dagen efter stormen Alfrida drog in över Sverige hölls en ny presskonferens på Norrtälje kommun. På presskonferensen redogjorde representanter från Vattenfall Eldistribution, Post- och telestyrelsen (PTS) och Norrtälje kommun om nuläget och svarade på frågor.

I nuläget är 8 300 kunder hos Vattenfall fortfarande utan el efter stormen Alfrida. Tidigare angavs att de boende på fastlandet skulle få elen tillbaka idag, men nu har Vattenfall tvingats revidera sin prognos. Detta på grund av de mycket omfattande skadorna på elnätet.

– Idag har vi meddelat de kunder som fortfarande är strömlösa, att prognosen har flyttats fram till 11-25 januari, även för kunderna på fastlandet, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Prognosen för skärgårdsöarna utan fastlandsförbindelse är sedan tidigare 18-25 januari.

Reparationsarbetet fortsätter

Reparationsarbetet av elnätet fortsätter med stor intensitet. På vissa ställen måste elnätet även byggas upp från grunden igen. Besiktning av elnätet fortsätter via helikoptrar, fordon samt till fots.

– Vi har över 500 personer i fält. Tekniker, montörer, skogshuggare, maskinförare och arbetsledare, säger Annika Viklund.

Vattenfall har även lånat in personal från Elsamverkan och andra elnätsbolag för att klara av arbetet.

Arbetets fokus ligger på att röja träd och såga. Massiva träd sprängs av för att reparatörerna ska komma elledningarna som ligger under. Nya elstolpar måste resas och det skarvas och sätts upp ny elledning. Nätstationer och trasiga elkomponenter måste bytas och även trasig sjökabel måste ersättas.

– Tisdagens dåliga väder gjorde att flera ledningar löstes ut, det vill säga blev spänningslösa, och vi fick börja om, säger Annika Viklund.

Läget i kommunen

Enligt Christer Bergh, biträdande räddningschef på Norrtälje kommun, har trycket på kommunen minskat. Det kommer in färre och färre samtal från allmänheten. Trygghetsplatserna, besöken i skärgården och duschmöjligheterna på badhuset kommer att fortgå.

– Kommunen har bra koll på situationen och våra åtgärder har haft önskad effekt. Ett fortsatt stort problem är mobiltelefonsystemet, säger Christer Bergh.

Karin Lodin från Post- och telestyrelsen var på plats på presskonferensen och uppdaterade om läget för telefonin.

– 2G täckningen ser helt okej ut. Det innebär att man kan ringa. 3G-täckningen och fastnätstjänsterna har större problem. Teleoperatörerna jobbar med att sätta upp mobila reservkraftverk där de gör mest nytta, men de kommer aldrig kunna ersätta ordinarie strömförsörjning.

Sjukvård och omsorg fungerar bra

Även för hälso- och sjukvården i kommunen har trycket minskat och nu råder normalläge. Primärvården och sjukhuset fungerar som det ska och de som har haft behov att flyttas har nu evakuerats från sina hem. För personer med stora omvårdnadsbehov har en avdelning öppnats på ett korttidsboende. Normalt krävs det 6-8 månaders planering för att öppna en avdelning, men nu har det gjorts på 36 timmar.

Trygghetslarmen har varit ett stort problem, och det är fortfarande 50 personer som inte har fungerande larm. Daglig kontakt hålls med alla vars trygghetslarm har slagits ut.

– Vi har läget under kontroll och har kapacitet att klara av om läget försämras, säger Christian Foster, förbundsdirektör Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Många frågor om ersättning

Det provisoriska kundinformationscenter som Vattenfall sedan tidigare har i Görla, flyttar från och med fredag 11 januari till kommunhuset. Kundinformationscentret har öppet klockan 10.00-14.00 alla dagar till och med 7 februari.

Vattenfall Eldistribution förtydligade hur avbrottsersättningen fungerar.

Avbrottsersättningen är tänkt att täcka de skador och kostnader som har uppstått under stormen. Ersättningen regleras automatiskt på kundernas elnätsfaktura under våren och om det uppstår ett tillgodobelopp på fakturan utbetalas. Drabbade uppmanas att avvakta med att begära ersättning för skador och kostnader, tills avbrottsersättning kommit. Om den inte täcker kostnaderna kan kunden göra en skadeanmälan.

– Man behöver inte prata med oss för att ta in på hotell, det är bara att göra, säger Eva Vitell, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution.

Ämnen

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Kontakter

Lars Lindberger

Lars Lindberger

Presskontakt Presschef Press, media, varumärke 073-962 36 95

Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Frihet - Ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende -Trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Norrtälje kommun
Estunavägen 14
761 28 Norrtälje
Sverige