Gå direkt till innehåll
Vaccinationsstatus: Nu startar vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård

Pressmeddelande -

Vaccinationsstatus: Nu startar vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård

Nästa vecka (vecka 8) startar vaccinationerna av personer som har hemtjänst och hemsjukvård i Norrtälje kommun. Även make, maka eller sambo ingår i den här prioriteringsgruppen.

– Ett intensivt planeringsarbete pågår tillsammans med vårdcentralerna inför nästa veckas vaccinationsstart av personer med hemtjänst och hemsjukvård och make/maka, sambo. Bland annat behöver vårdcentralerna planera för hur restdoser ska hanteras och här har KSON tagit fram en prioriteringsordning som följer Folkhälsomyndighetens och regionens riktlinjer, säger Maria Johansson, tf förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

– Vaccintillgången är fortfarande begränsad och ojämn. Det innebär att det antalet vaccindoser som vi inledningsvis får till kommunen inte kommer att räcka till alla de personer som är kvar i fas 1. Så snart vi får ytterligare vaccinleveranser kommer alla dessa personer få ett erbjudande från den vårdcentral där de är listade, säger Maria Johansson.

KSON har givit Prosalus, som driver Rimbo hälsocentral och Norrtälje hälsocentral, i uppdrag att fungera som centralt lager för att tillhandahålla vaccinet till samtliga vårdcentraler i kommunen för dessa vaccinationer.

– Initialt kommer vi att få närmare 1 200 doser av vaccin från Pfizer för den vaccinationsstart som kommer att ske under nästa vecka (vecka 8), säger Maria Johansson.

Många frågor om när vaccinationen startar
-Tillgången till vaccin är i dagsläget begränsad och ojämn, men vi arbetar på och följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och regionen fastställt. Det är många som undrar när det är dags för vaccination, främst är det många som tillhör prioriteringsgruppen 65 år och äldre, det vill säga de som ingår i fas 2. Det går ännu inte att boka någon tid. Region Stockholm planerar ett utskick till alla invånare när det är dags för vaccination. Det är ett stort utskick som kommer att skickas i etapper, först till de som är 80 år och äldre. Preliminär vaccinationsstart blir i mitten av mars, men beror på vaccintillgången till regionen, säger Maria Johansson.

Kontaktperson:
Maria Johansson, tf förbundsdirektör, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, maria.johansson3@norrtalje.se, 0176 - 715 17

Sammanfattning vaccinationsläget:

  • Region Stockholm jobbar enligt den tidplan som gäller och planerar för mer vaccin och har kapacitet att nå målet, men givet knappt 75 procent färre doser nu i februari och förmodligen 44 procent färre doser i mars måste regionen jobba ikapp så att alla invånare över 18 år ska hinna bli vaccinerade enligt målet innan sommaren.
  • Den 7 januari startade vaccinationerna vid äldreboenden. Alla som inledningsvis tackade ja till vaccination, 91 procent, har nu fått sin andra dos vaccin. Nya personer som flyttar in på ett boende kommer också erbjudas vaccination.
  • Den 15 januari startade parallellt vaccinationer av personal inom den kommunala vården och omsorgen vid mobila enheter i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Cirka 70 procent av medarbetarna har hittills fått antingen dos 1 eller dos 2.
  • Den 13 januari startade vaccinationen av personal vid Norrtälje sjukhus. Personalen vaccineras utifrån regionens rekommendation för samtliga akutsjukhus.
  • Med start vecka 8 inleds vaccinationen av personer över 18 år med hemtjänst och hemsjukvård samt make/maka eller sambo som bor med dem.
    Så snart vaccintillgången blir mer jämn och stabil fortsätter vaccinationerna också till personer i bostad mer särskild service enligt LSS, personer med personlig assistent och vuxna som bor med dem.
  • Personer som har ASiH, det vill säga avancerad sjukvård i hemmet vaccineras nu, en grupp som ingår i fas 1. I Norrtälje kommun handlar det i nuläget om cirka 150 personer. Vaccinationerna sker löpande under kommande veckor.
  • Personer födda 1956 eller tidigare, det vill säga alla som är 65 år och äldre vaccineras i fas 2. Hög ålder är en riskfaktor, vilket innebär att de äldre prioriteras i vaccinationen. Det går ännu inte att boka tid. Region Stockholm förbereder ett adresserat utskick som kommer hem i brevlådan till alla länets invånare när det är dags för vaccination. Preliminär vaccinationsstart är mitten av mars, men beror på vaccintillgång

Smittläget inom omsorgen:
Inga bekräftat smittade eller misstänkt smittade personer inom äldreboenden i kommunen. Inom hemtjänsten är en person misstänkt smittade och 11 personer misstänkt smittade. Det tillfälliga besöksförbudet gäller till den 23 februari. Undantag görs för make/maka och sambo.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Lars Lindberger

Lars Lindberger

Presskontakt Presschef Press, media, varumärke 073-962 36 95

Relaterade nyheter