Pressmeddelande -

Skolfrånvaro kostar samhället enorma summor

Ett år av utanförskap kostar samhället en halv miljon per person som drabbas.
Kostnaden att ta hand om unga som har begynnande problem är en bråkdel av vad det kostar samhället att ta hand om en arbetslös, passiv eller till och med kriminell person.
- En individ som inte är arbetsför kostar mellan tolv och femton miljoner under sin livstid enligt Nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Lägger man till alla de insatser som kommer att behövas i form av olika rehabiliteringar, psykiatrisk vård med mera hamnar man långt över denna summa. Det är svårt att beräkna antalet hemmasittare eftersom en inventering aldrig gjorts, men enligt en granskning som samhällsprogrammet Kalla Fakta nyligen presenterade är siffran högre än 5000. I Kalla fakta jämställer Ingvar Nilsson kostnaden för Rättsväsendet inkluderat polisen på 40 miljarder med kostnaden för utanförskap som startar med problematisk frånvaro på 20–30 miljarder för samhället.

-Kostnaden syns inte eftersom den hamnar på olika ställen. Våra system och stuprörsstrukturer gynnar kortsiktighet och inte ett smart resursanvändande, menar Ingvar Nilsson

Ingvar Nilsson fortsätter:

-Det är inte brist på pengar. Det är brist på förståelsen om hur pengarna används.

Utanförskap ett stort problem

Gruppen hemmasittare har vuxit de senaste åren och utvecklingen ser inte ut att mattas av. Enligt Ingvar Nilssons rapport som presenterades somras rapporterades att problemet med barn som inte går i skolan är större än man tidigare trott.

Så många som 4 av 10 kommuner visade sig i en granskning inte ha tillräcklig koll på eleverna. I takt med att de enkla jobben försvinner, och formella krav för att ta sig in i arbetslivet ökar, har betydelsen att klara skolgången aldrig varit viktigare. Hemmasittarnas isolering kan leda till ekonomiskt och socialt handikapp, som i framtiden kan innebära ett ofrivilligt utanförskap både från arbetslivet och samhället. Samtidigt presenterade Lärarnas Riksförbund en rapport som visar att var tredje elev når inte gymnasieexamen.

Förebyggande insatser en långsiktig investering

Snabba insatser på rätt nivå är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. Arbetet med hemmasittare handlar om att ge livet tillbaka till dessa barn och unga. Alla barn har rätt till en aktiv skola som aldrig släpper taget om dem.

-Skolan bör bli bättre på att agera på de tidiga tecknen som finns i form av frånvaromönster. Inget barn väljer själv att bli en så kallad hemmasittare. Om skolan agerar fort, på rätt nivå och utifrån sin kännedom om eleven, så kan den onda spiralen stoppas med små och mindre kostsamma medel. Vi kan i våra system se att tidiga insatser gör skillnad och där kan vi och önskar vi göra mycket, säger Magnus Elmshorn, Marknads- och Försäljningschef vid Skola24

Ämnen

 • Skola

Kategorier

 • student
 • skolnärvaro
 • skola24
 • skola
 • problematisk frånvaro
 • hemmasittare
 • schema
 • närvaro
 • gymnasieskola
 • gymnasieelev
 • frånvaro
 • elev

Med eleven i fokus blir våra lösningar avgörande för en framgångsrik svensk skola. Skola24 är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan. Vi hjälper skola, förskola och fritids, att se utvecklingsutvecklingsmöjligheter inom resursoptimering, schema och det närvarofrämjande arbetet. Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav.

Presskontakt

Magnus Elmshorn

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef Marknad och Kommunikations 0722-477229

Relaterat innehåll